Tekuća godina je za sve nas bila neobična i puna izazova, a naročito za decu i učenike koji su morali da se prilagode na realnost online učenja. Bez obzira na to što ih često nazivamo „digitalnom generacijom“, deca školskog uzrasta su brzo morala da se prilagode i preusmere od uobičajenog interaktivnog učenja licem u lice, ka učenju na daljinu, koje je posredovano digitalnim tehnologijama. Kao generacija koja se u velikoj meri socijalizuje putem interneta, mladi sada još više zavise od tehnologije u svim oblastima života, što sa sobom donosi određene izazove. Već duže vreme se diskutuje o poteškoćama sa kojima se mladi ljudi suočavaju na internetu dok rastu i razvijaju se, a ti izazovi su sada dodatno izraženi konstantnom upotrebom tehnologije tokom perioda izolacije.

Bitno je podsticati decu da prave pauze od korišćenja tehnologije i da budu svesni da nije sve što vide na internetu onako kako izgleda. Naravno, tehnologija nam nudi nebrojene mogućnosti i prednosti, ali potrebno je da joj pristupimo uz određenu dozu opreza, kao i da objektivno posmatramo sve što doživljavamo na internetu. Bitno je da roditelji i staratelji, kao i nastavnici pomognu mladim ljudima da ispravno shvate i potrebu pravljenja balansa između prednosti koje tehnologija pruža i izazova koje ona može da predstavlja po socijalne interakcije.

„Tokom online nastave u vanrednim okolnostima bili smo u prilici da bolje razumemo šta je to nezamenljivo u nastavi licem u lice, ali i kakve sve mogućnost nudi korišćenje digitalnih tehnologija u nastavi. Prava online nastava podrazumeva da  učenici imaju visoku samoregulaciju u učenju, te i da su nastavnici i roditelji  spremni i obučeni da podrže učenike u tome da upravljaju sopstvenim procesom učenja – da planiraju korake u učenju, prate sopstveni napredak, organizuju vreme i resurse, traže pomoć kada im je potrebna. Budući da je online nastava koju smo imali ipak bila i iznenadna i privremena, takve preduslove i efekte bi ipak bilo teško očekivati. Stoga je najveća lekcija iz prethodnog perioda upravo bila u učenju kako da koristimo digitalne tehnologije i online alate da bismo podržali učenje učenika: kako da koriste različite izvore informacija i forme komunikacije, kako da lakše rade timski na daljinu, pa i kako da kreativno prezentuju produkte svog rada… Sve su to dragocene lekcije i za unapređivanje nastave u redovnim uslovima” rekao je Milan Stančić, vanredni profesor na Odeljenju za pedagogiju i andragogiju, Filozofskog fakulteta u Beogradu.

Dejvid Em (David Emm), glavni istraživač bezbednosti u kompaniji Kaspersky je izjavio: „Srećna je slučajnost što smo iskusili mere izolacije baš onda kada nam tehnologija omogućava da ne osetimo i posledice takvih mera u punom obimu, pa mladi ljudi nisu morali u potpunosti da propuste nastavu zahvaljujući upravo online učenju. Povratak učenika u učionice su lepe vesti, ali je sada važno da ne zaboravimo na lekcije naučene tokom pandemije, o tome kako da maksimalno iskoristimo tehnologiju i mogućnosti koje ona pruža, ali i ukažemo deci kako da to urade na bezbedan način.”

  • Neka vaše online aktivnosti budu nešto što delite, tako da postanu deo porodičnog života, umesto nešto čime se deca bave sama za sebe.
  • Pričajte sa decom o njihovim iskustvima na internetu i neka budu svesni da sa vama mogu pričati o problemima koje imaju ili sadržaju koji su možda videli i zbog kog su se osećali neprijatno.
  • Instalirajte pouzdane alate za roditeljsku kontrolu na svim uređajima kako biste bili sigurni da deca nemaju pristup štetnom/neprimerenom sadržaju. Nemojte da zaboravite na mobilne uređaje!
  • Pokušajte da svojoj deci usadite bezbedne navike prilikom korišćenja tehnologije, kao što to radite kada im objašnjavate kako da se ponašaju u saobraćaju ili da ne pričaju sa strancima.
  • Postarajte se da instalirate ažurirani bezbednosni softver na svim uređajima koji su povezani sa internetom i redovno pravite rezervne kopije svojih podataka. Ovo se odnosi na mobilne uređaje i sve uređaje koji su povezani sa internetom.