Maj mesec matematike

U okviru naučnopopularne manifestacije Maj mesec matematike (M3) otvoren je poziv za osnovne i srednje škole iz cele zemlje. Poziv, koji je prvenstveno namenjen nastavnicima matematike i informatike, otvoren je do 20. aprila.

Jedanaestu godinu zaredom, u pripremi je  najmasovnija nacionalna naučnopopularna manifestacija u Srbiji posvećena matematici – Maj mesec matematike (M3). U želji da nastavimo sa dobrom praksom i uspešnom popularizacijom matematike, ove godine Centru za promociju nauke i Matematičkom institutu SANU pridružuju se i Nordeus fondacija i Društvo matematičara Srbije kao partneri EduGejming programa.

Poziv, koji prethodi manifestaciji Maj mesec matematike, namenjen je prvenstveno nastavnicima matematike i informatike osnovnih i srednjih škola. Zajedno sa svojim učenicima, ali i u saradnji sa kolegama koje podučavaju druge predmete, poput biologije, fizike, geografije, umetnosti i humanističkih nauka, a prepoznaju elemente matematike u svojim časovima, potrebno je da kreiraju edukativnu igru za jednu nastavnu jedinicu. Na konkurs se mogu prijaviti i učenici nižih razreda osnovne škole sa svojim učiteljima, a poziv je otvoren do 20. aprila.

Prijavu je potrebno popuniti putem elektronske forme dostupne na sledećem linku. Kako biste uspešno popunili sva polja i dodali svoj video-materijal prilikom prijave, neophodno je da koristite Google mejl nalog. Ukoliko naiđete na problem prilikom popunjavanja prijave, možete pisati na: dvucicevic@cpn.rs

Ovim pozivom želimo da podstaknemo uključivanje elemenata igre koja bi bila podrška kurikulumu i ciljevima koje on postavlja. Na taj način bismo stvorili okruženje koje podstiče istraživanje i kreativne pristupe rešavanju problema, i motivisali učenike da kreiraju strategije koje do rešenja dovode.

Od timova (nastavnici u saradnji sa svojim kolegama i učenicima) koji konkurišu očekuje se da osmisle pravila igre koja će se realizovati tokom najviše 3 školska časa, a kroz nju će se obraditi i izvršiti sistematizacija ili provera jedne nastavne jedinice.

Prilikom dizajna edukativne igre poželjno je držati se sledećih pet kriterijuma, gde se od tima očekuje da:

  1. ima jasno definisana pravila igre;
  2. predstavi mapirane edukativne aspekte igre (pokriveni osnovni pojmovi izabrane nastavne jedinice, bilo da je reč o obradi, sistematizaciji ili proveri, poželjno je navesti koji ishod plana nastave i učenja se ostvaruje uvođenjem igre u nastavni proces);
  3. jasno definiše kako se prati napredak svakog učenika tokom trajanja igre (prelazak nivoa, osvajanje bedža, određenog broja poena…);
  4. unapred odredi kakve povlastice donose pređeni nivoi, osvojeni bedževi ili poeni;
  5. poveže nastavnu jedinicu sa ostalim predmetima i ostalim nastavnim jedinicama unutar predmeta.

Uloga nastavnika i učenika

U procesu nastanka edukativne igre, nastavnik je mentor, moderator i izvor znanja i informacija. Pomaže učenicima da identifikuju ključne pojmove nastavne jedinice, artikulišu ciljeve, osmisle i postave pravila tako da je igru moguće realizovati u zadatom vremenskom roku. Učenici su ti koji postavljaju sebi pitanja, ciljeve, osmišljavaju igru, pravila, kreiraju određeni edukativni materijal, uče da istražuju i kritički razmišljaju.

Način dostavljanja opisa i pravila edukativne igre

Opis edukativne igre se dostavlja putem video-zapisa u maksimalnom trajanju od 5 minuta, a prilaže se kroz prijavu. Video tako postaje snimak „nevidljivog“ procesa učenja, koji zavisi od: ambijenta u kom se uči, interakcija koje se ostvare, motivacije svih uključenih, kao i sadržaja i ciljeva učenja.

Svi pristigli video-materijali činiće bazu edukativnih „igrovnih“ časova, koji će se nalaziti na platformi Nordeus fondacije i biti dostupni svim školama u zemlji. Komisija će odabrati tri videa sa najkreativnijim rešenjima koji zadovoljavaju prethodnih pet kriterijuma. 

Odabrani timovi i njihove škole biće višestruko nagrađeni: 

Za školske kabinete biće obezbeđena savremena oprema.

Radovi timova i njihove škole biće predstavljeni na M3.

Nagrađeni radovi i pobedničke škole biće predstavljeni u medijima kao primeri dobre prakse.