Odluke o kupovini proizvoda ili izboru određenog brenda vođene su pre svega emocijama, a tek posle njih na kupovinu utiču cena i kvalitet, zaključak je Sudije o praćenju emocija koju je sprovela agencija za digitalna rešenja „Namicsˮ. Analiza emocija jedna je od najnovijih oblasti digitalnog marketinga koja će se tek razvijati tokom 2019. godine, a istraživanja u okviru nje prave se radi boljeg razumevanja internet trgovine.

Elektronska trgovina postaje sve učestalija na globalnom nivou. Prema podacima portala „Statistaˮ ona će u 2021. godini dostići prihod od skoro pet biliona evra, a broj kupaca biće veći od dve milijarde.

Jan Keler iz beogradskog „Namics-aˮ objašnjava da je upravo to razlog zbog koga se digitalno poslovanje od skora bavi i praćenjem emocija: „Onlajn prodavnice su često jeftinije, brže i jednostavnije za korisnike i nije iznenađenje što se sve više ljudi odlučuje da nešto pronađe na internetu nego da ode u stvarnu radnju. Zbog toga e-prodavnice žele da naprave što bolju prezentaciju i da se na taj način povežu sa kupcem. U stvarnim prodavnicama to se postiže lepo složenim rafovima, mirisima i odgovarajućom muzikom, a takve stvari u internet svetu još uvek nisu moguće.ˮ

„Namics-ovaˮ studija obuhvatila je pet biopsiholoških parametara prikupljenih putem različitih istraživačkih alatki prikačenih za ispitanike. Provodljivost kože, električna aktivnost mozga, izrazi lica, srčana aktivnost i puls kombinovani su sa kretanjem očiju, a dobijeni podaci su obrađeni i analizirani u skladu sa različitim matematičkim i statističkim metodama.

„Poznato je da se emocije iskazuju i fizičkim reakcijama kao što su lupanje srca, ubrzano disanje ili mimika, ali i da ovi izrazi mogu biti izmereni odgovarajućom opremom. Uz pomoć elektroda i senzora istraživači mogu saznati šta jedna osoba oseća, čuje ili vidi, a podaci dobijeni na ovaj način tačniji su od informacija koje ljudi daju usmeno. Na primer, istraživanje je pokazalo da se samo 18 odsto onoga što ljudi izgovore, poklapa sa njihovim odlukama o kupovini. U slučaju korišćenja tehnike praćenja emocija, to poklapanje je čak 90 procenataˮ, objašnjava Vera Pičardo, jedna od „Namics-ovihˮ stručnjaka angažovanih na pripremi „Sudije o praćenju emocijaˮ.

Pičardo dodaje da ovo istraživanje potvrđuje da su odluke o kupovini uglavnom rezultat nesvesnih akcija: „Iako ljudi misle da su proizvod izabrali racionalno na osnovu cene ili kvaliteta, sve više naučnih analiza pokazalo je da veliku ulogu pri izboru proizvoda i trendova imaju emocije i nesvesni faktori. Osim emocionalne povezanosti, njihov izbor često je pojačan naizgled nevažnim činiocima poput fotografija, grafičkog dizajna i jednostavnosti upotrebe sajta.ˮ

Softverska agencija „Namicsˮ više od 20 godina bavi se digitalnom transformacijom poslovanja. Trenutno zapošljava više od 550 profesionalaca u Sent Galenu, Cirihu, Frankfurtu, Minhenu, Hamburgu i Beogradu gde ima timove za Java, .NET i Frontend programske jezike, kao i za mobilna rešenja, dizajn i QA. U novembru 2018. godine „Namicsˮ se spojio sa „Merkle-om”, svetskim liderom za digitalna rešenja zasnovana na podacima, omogućivši softverskim inženjerima da savladaju nove usko-specifične oblasti.