intel

Kako količina podataka nastavlja da se uvećava a njihova obrada postaje sve kompleksnija, novi hardver, softver i arhitektura su potrebni da bi predvodili proces dobijanja dubinskih uvida i ubrzali nova otkrića, poslovne inovacije i narednu evoluciju analitike u mašinskom učenju i oblasti veštačke inteligencije.

Ključ u otkrivanju ovih dubinskih uvida su novi Intel® Xeon Phi™ procesori. Kao osnovni element Intel® Scalable System Framework (Intel® SSF),  Intel® Xeon Phi™ proizvodi su deo kompletnog rešenja koje objedinjuje ključne tehnologije za jendostavnu primenu i visoke performanse.

Brže rešavanje najvećih izazova sa Intel® Xeon Phi™ porodicom procesora1

Novi Intel Xeon Phi procesor je prvi butabilni host procesor kompanije Intel specijalno dizajniran za visoko-paralelna radna opterećenja, a prvi u kojem su integrisana i memorija i tehnologija izrade. Kao butabilni x86 CPU, procesor Intel Xeon Phi nudi efikasnost bez zavisnosti od GPU akceleratora tipa PCIe bus-a. Ukidanjem ove zavisnosti, procesor Intel Xeon Phi nudi veću skalabilnost i nudi podršku za širi spektar opterećenja i konfiguracija nego proizvodi za akceleraciju.

 

Integracijom sa 16GB visokopropusne memorije omogućava do 500 GB/s za održivi memorijski propusni opseg za procese koji zahtevaju visoku memoriju, a dostupnost dual-port Intel® Omni Put arhitekture (Intel OPA) dodatno smanjuje troškove rešenja, snagu i prostor koji se koriste. Procesor Intel Xeon Phi  je procesor opšte namene zasnovan na otvorenim standardima, što ulaganja u softver čini portablnim u budućnosti.

U širokom spektru aplikacija i okruženja – od mašinskog učenja do računarstva visokih performansi (HPC), Intel Xeon Phi porodica proizvoda pomaže rešenju najvećih računarskih izazova brže i sa većom efikasnošću i skalabilnošću. Porodica proizvod takođe pomaže nove proboje korišćenjem modeliranja visokih performansi i simulacija, vizuelizacije i analitike podataka.   Dodatne Intel Xeon Phi odlike i benefiti, uključuju:

 

  • Performanse: Sa do 72 moćna i efikasna jezgra sa posebno širokim vektorskim mogućnostima (Intel® Advanced Vector Extensions ili AVX-512), podiže se standard za visoko paralelne računarske performanse.
    • Skalabilinost: Omogućuje CPU klase data centra, skalabilnost i pouzdanost za pokretanje zadataka visokih performansi kao što su mašinsko učenje gde je skaliranje efikasnosti kritično za brzu obuku složenih neuralnih mreža.
    • Programabilnost: Ponuđena binarna kompatibilnost sa Intel® Xseon® procesorima, kako bi se pokrenuo bilo koji x86 zadatak. Ovo optimizuje korišćenje sredstava preko centra za obradu podataka, dok je upotreba zajedničkog programskog modela povećava produktivnost kroz zajednički razvoj baze i  ponovnu upotrebu koda.
  • Zaštita investicije: Izgrađen na x86 CPU arhitekturi opšte namene i otvorenih standarda, uz podršku širokog ekosistema partnera, programskog jezika i dostupnih alata – za vrhunsku fleksibilnost, softversku portabilnost i upotrebljivosti.

Sistemi sa procesorom iz Intel Xeon Phi porodice su dostupni javnosti od danas, a širi izbor modela se očekuje da bude dostupan u septembru ove godine. Do danas, Intel je isporučio desetine hiljada jedinica i očekuje da će ove godine prodati ukupno više od 100.000 jedinica. Široka podrška ekosistema obuhvata više od 50 OEM, ISV i middleware partnera. Da biste saznali više, posetite: www.intel.com/xeonphi/partners.

Mašinsko učenje ide dublje sa Intel® Xeon Phi™ Procesorima

Implementacije mašinskog učenja zahteva ogromnu količinu računarske snage za pokretanje matematičkih algoritama i obradu velike količine podataka. Sa ovim izazovima u vidu, Intel je proširio spektar tehnologija za mašinsko učenje sa predstavljanjem procesora iz Intel® Xeon Phi™ porodice. Intel® Xeon Phi™ procesori nude robusne performanse za trening modele mašinskog učenja, a  fleksibilnost butabilnog host procesora, mu omogućuje da radi višestruke analitičke zadatke. Klasteri zasnovani Intel® Scalable System Framework mreže koje pokreće Intel Xeon Phi procesori i dostupna integrisana Intel® Omni-Path arhitekturu, omogućuju naučnicima koji se bave podacima da pokreću kompleksne neuralne mreže i pokreću modele obuke u znatno kraćem vremenu. U 32-node infrastrukturi, porodica Intel Xeon Phi procesora nudi do 1,38 puta bolje skaliranje nego GPUi i u 128-node infrastrukturi, a vreme za trening modela može da se završi do 50 puta brže pomoću Intel Xeon Phi procesora.

Intel Xeon Phi porodica procesora je dopunjena Intel® Xeon® procesora E5 porodice, najšire primenjena infrastruktura za mašinsko učenje. Intel Xeon procesori E5 v4 porodice proizvoda je pogodno za modele bodovanja mašinskog učenja i pruža odlične performanse i vrednost za širok spektar  opterećenja data centra. Zajedno, ovi Intel Xeon procesori nude programerima konzistentan programski model za obuku i bodovanja i zajedničku arhitekturu koja se može koristiti za računarstvo visokih performansi, analitiku podataka i opterećenja koja se tiču mašinskog učenja.

Nova Intel® Scalable System Framework referentna arhitektura

Osmišljen kako za male klastere tako i najveće svetske superkompjutere, Intel® SSF pruža skalabilnost i balansiraju performanse  za zadatke koji su intenzivni u i u smislu računarske snage i količine podataka koji se obrađuju, mašinsko učenje i vizualizaciju.  Intel je predstavio svoju prvu Intel® SSF referentnu arhitekturu, obezbeđujući preporučenu osnovnu hardversku i softversku konfiguraciju za optimizovane HPC sisteme. Intel SSF referentna arhitektura je podržana od strane dva referentna dizajna koji dokumentuju specifične zahteve HPC sistema, uključujući i hardverske i softverske elemente i instalacije i konfiguracije uputstva. Nova referentna arhitektura i dizajn pomoći će graditeljima sistema da pojednostave proces dizajna i validacije i nudi krajnjim korisnicima da dobiju smernice za potpuniji pristup kako bi iskoristili Intel® SSF dai sačuvali široku softversku portabilnost aplikacija. Više informacija o novoj referentnoj arhitekturi i dizajn je dostupno na: www.intel.com/SSF.

 

Pojednostavljen diplojment softvera uz Intel® HPC Orkestrator

 

Intel® HPC Orkestrator je nova porodica podržanih proizvoda koji će pojednostaviti primenu i tekuće održavanje  HPC sistemskog softverskog sistema kroz smanjenje količine integracije, testiranja i potrebne validacije. Intel HPC Orkestrator proizvodi, čija se dostupnost planira u četvrtom kvartalu, zasnivaju se na OpenHPC softveru zajednice i pružanju stručnih usluga i tehničke podrške. Prvi proizvod, Intel® HPC Orchestrator–Advanced, je modularni skup softvera koji je napravljen da ponudi prilagođavanja, performanse i skalabilnost uz jednostavnost upotrebe. Više informacija o Intel HPC Orkestrator karakteristikama i prednostima je dostupno na: www.intel.com/hpcorchestrator.

 

Brzo industrijsko uvajnje Intel Omni-Path Arhitekture

 

Intel Omni-Path Arhitektura (Intel® OPA) je novo potpuno rešenje koje je osmišljeno za troškovno efikasno unapređenje performansi HPC aplikacija za HPC klastere od početnog do najvišeg nivoa. Tržišno usvajanje nastavlja da raste sa 80.000 čvoripta na tržištu i širokom dostupnošću sistemskih proizvođača koji isporučuju prekidače i serverske platforme zasnovane na Intel OPA arhitekturi: Dell*, Fujitsu*, Hitachi*, HP*, Inspur*, Lenovo*, NEC*, Oracle*, Quanta*, SGI*, Supermicro*, Colfax* i mnogi drugi.