Savremena informaciono-tehnološka rešenja pored načina na koji redefinišu poslovno okruženje i sam proces rada, utiču i na način na koji se posmatra i definiše veličina poslovnog poduhvata. Danas se malo toga može zaista smatrati „malim“ biznisom.

U poslednjih nekoliko godina napredak i rasprostranjenost tehnologija širom sveta, posebno u oblasti cloud i rešenja namenjenih bližoj saradnji, omogućavaju manjim preduzetnicima da se efektnije takmiče sa velikim kompanijama i projektima. Neka od istraživanja te oblasti pokazuju da se mala i srednja preduzeća brže adaptiraju na poslovanje u cloud-u, nego velike kompanije, što preduzetnicima omogućava prednost u bržoj transformaciji i reorganizaciji njihovog poslovanja, uključujući i mobilnost i fleksibilnost okruženja u kojem zaposleni rade.

 Converged Cloud

Kao što su stručnjaci iz Microsoft-a i predvideli, prošle godine su mala preduzeća ostvarila porast u implementaciji rešenja iz oblasti Interneta stvari (Internet of Things – IoT), ali i big data rešenja. Takođe je zabeleženo i veće interesovanje za mobilne tehnologije, naročito kroz aplikacije za određene grane industrije, rast tzv. beacon tehnologije, napredak u poslovnoj informisanosti, kao i češće realizacije mobilnih transfera sredstava.

 

S obzirom na navedene trendove povećane mobilnosti, produktivnosti, kao i personalizovanih IT rešenja, u 2016. bi trebalo očekivati tri ključna pravca kretanja u kontekstu poslovanja malih preduzeća.

 

Prva karakteristika koja će postati sve uočljivija na globalnom nivou biće vezana za nove, mlade, ljude koji će poslove obavljati virtuelno / na daljinu. Praksa rada na sopstvenim uređajima (Bring your own device – BYOD) nastaviće svoj uspon i ove godine, pa je očekivano da će takav pristup radu delovati normalno i uobičajeno mlađoj generaciji. Kako bi ispunio potrebe i očekivanja novih generacija na tržištu rada, sektor malog i srednjeg biznisa mora pokazati fleksibilnost i omogućiti rad na daljinu, kako kroz propise, tako i kroz alate koje obezbeđuje za rad.

 

Naravno, rad u kancelarijskom okruženju i sastanci uživo će i dalje biti značajno prisutni, dok će kvalitetan timski rad biti prioritet i za mlađe generacije zaposlenih. U tom kontekstu stalno unapređivanje tehnologija, posebno njihovih sigurnosnih sistema, biće i dalje u fokusu razvoja informacionih tehnologija.

 

To je posebno važno u razvoju Office 365 paketa koji za cilj ima da pruži korisnicima saradnju u realnom vremenu, bilo da je reč o poslu koji treba uraditi u kancelariji ili van nje, ali uvek uz garanciju da su podaci i informacije koje se razmenjuju u potpunosti osigurani, bez obzira sa koje lokacije se posao  obavlja.

 

Druga zanimljivost koja će obeležiti ovu godinu u smislu tehnološkog napretka koji će uticati kako na privatne, tako i na biznis korisnike, odnosi se na inovacije koje će unaprediti personalne softverske asistente poput Cortane. Zahvaljujući napretku u mašinskom učenju tehnologija personalnih asistenata postaće pametnija i sposobnija da predvidi potrebe korisnika. Za biznis korisnike pametnije aplikacije i

 

 

digitalni asistenti znače veću produktivnost s obzirom da će se fokus i vreme posvećeni administrativnoj strani posla, preusmeriti na aspekte koji su od većeg suštinskog značaja za postizanje poslovnih ciljeva.

 

Treći nosilac tehnoloških rešenja koje će doneti značajne pomake u preduzetništvu predstavlja mobilnost. Sve više vlasnika malih biznisa organizovaće svoje poslovanje u pokretu, bilo kada i sa bilo kojeg mesta, uz pomoć mobilnih uređaja.

 

I zaposleni i sama organizacija posla koristiće mobilne platforme u sve većoj meri. Nove aplikacije, čuvanje podataka u cloud-u, i sve moćniji uređaji omogućiće preduzetnicima da svoj posao pokreću i sprovode sa bilo kojeg mesta. Bilo da je reč o upotrebi alata poput Skype-a, OneNote ili Continuum-a – svi elementi koji čine neki posao biće sinhronizovani i organizovani na najproduktivniji i najbolji mogući način.

 

Dok su savremene informaciono-komunikacione tehnologije postale nerazdvojni deo naših života, i poslovno okruženje ne može da napreduje bez istih u digitalnom svetu – suština poslovnog uspeha u 2016. ogledaće se pre svega u sposobnosti preduzetnika da prepoznaju koja vrsta savremenih tehnologija odgovara njihovom konkretnom poslovnom poduhvatu. U svetu koji sve više definiše pristup „mobile-first, cloud-first“ – mali, ali precizni koraci u tehnološkom unapređenju poslovanja donose najbolje rezultate.

 

Ova i godine koje dolaze potvrdiće uverenje da za biznis, posebno manjih razmera, primena adekvatnog IT rešenja u pravom trenutku, obezbeđuje dugoročan i održiv uspeh u poslovnom okruženju definisanom velikim brojem različitih činilaca i čestim promenama.