Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je na panelu ’’Žene u IT sektoru’’, koji je održan u okviru projekta XBIT u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, da nedovoljna zastupljenost žena danas u IKT-u može da uzrokuje i manje žena u svim inovativnim oblastima u budućnosti, a time i u najplaćenijim i najperspektivnijim poslovima.

„Kako bi se prevazišao rodni jaz u IKT sektoru, Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija sprovodi niz programa za podsticanje devojčica školskog uzrasta da se opredele za ovu oblast u izboru fakulteta i kasnije profesija, ali i za osnaživanje žena da se uključe u ovaj sektor kroz programe prekvalifikacija i kroz pokretanje tehnoloških startapova“, istakla je Matić.

Prekogranična saradnja za rodnu ravnopravnost u IKT-u

Povodom otvaranja informaciono tehnološke laboratorije na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu, čime je obeležen početak aktivnosti regionalnog projekta XBIT, državni sekretar je rekla da je za Republiku Srbiju od posebnog značaja prekogranična saradnja u okviru tog projekta, budući da otvara mogućnost za razmenu različitih lokalnih iskustava i praksi na polju inovacija, a posebno ženskog inovativnog preduzetništva.

Nova laboratorija će studentima omogućiti rad na 3D štampačima, VR tehnologiji i senzorima za Internet svih stvari kao i tehnologiji Proširena stvarnost.

Projekat XBIT finansira Evropska Unija a sprovode ga Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, udruženje građana SEE ICT, Fakultet tehničkih nauka u Novom Sadu, OSVIT-zadruga i Opština Magadenovac, u okviru IPA Cross-border Cooperation programa Hrvatska-Srbija 2014-2020. Projekat razvija dve nove digitalne zajednice, u Novom Sadu i Donjem Miholjcu, sa ciljem unapređenja preduzetništva kroz korišćenje savremenih IT tehnologija, kao i unapređenja položaja i uključivanja što većeg broja žena u IT sektor.