Lenovo Thinkpad x1 Extreme

Drugi uzastopni rekordni kvartal, sa prihodom, prihodom pre oporezivanja i neto prihodom, koji beleže rekordne rezutate kompanije Lenovo

danas je saopštila rekordni prihod Grupe u trećem kvartalu koji iznosi 17,2 milijarde američkih dolara, što je 22% više u odnosu na prošlu godinu. Ovo je bio drugi uzastopni rekordni kvartal, podstaknut snažnim rastom širom svih ključnih poslovnih grupa, kao i transformacionih preduzeća kompanije. Dobit je takođe postavila nove rekorde, uz prihod pre oporezivanja u trećem kvartalu koji se uvećao za 52% u odnosu na prethodnu godinu i dostigao 591 milion američkih dolara, dok je neto prihod takođe porastao za 53% na godišnjem nivou, na 395 miliona američkih dolara. Kontinuirani rast kompanije Lenovo podstaknut je inovativnim portfoliom proizvoda kompanije koji se brzo prilagođava kulturi rada, učenja i igranja od kuće u svetu koji se brzo menja, dok ulaganja u transformaciju nastavljaju da podstiču nove prilike za dugoročni rast.

Osnovna zarada po akciji za treći kvartal iznosila je 3,31 američkih centi ili 25,66 hongkonških centi.

“Rezultati još jednog rekordnog kvartala odraz su našeg inovativnog portfolia proizvoda i operativne izvrsnosti koji su pokrenuli rast širom svih preduzeća”, rekao je Yuanqing Yang, predsednik i izvršni direktor kompanije Lenovo. „Jasno je da je 2020. bila izazovna godina koja je donela neverovatne promene u naš svet, ali kompanija Lenovo je brzo odgovorila na promenljivo tržište podstaknuto novim trendovima u radu i načinu života, što je za posledicu imalo izuzetne rezultate. Sada, kad počinjemo da vidimo rezultate naših ulaganja u transformaciju, nastavićemo da ulažemo u tehnologiju i inovacije, da pokrećemo inteligentnu transformaciju širom različitih industrija, i  da stvaramo održivi rast. ”

Poslovni izgledi

Izazovi 2020. se, u različitom stepenu, nastavljaju i u novoj godini. To uključuje tekuće geopolitičke neizvesnosti, nestašicu snabdevanja proizvodima kao posledica velike potražnje i globalnu pandemiju COVID-19. Ipak, kao globalna kompanija koja posluje na 180 tržišta i ima više od 30 proizvodnih lokacija širom sveta, izgledi za 2021. godinu i dalje su pozitivni. Nova globalna norma rada, učenja i igranja od kuće nastaviće da pokreće dugoročne i održive trendove rasta potražnje za uređajima i zahteva za cloud  infrastrukturom.

Pregled poslovne Grupe

Intelligent Devices Group (IDG) grupa kompanije Lenovo nastavlja da predvodi rast Grupe sa PC and Smart Devices Group (PCSD) grupom koja je imala još jedan kvartal istorijskih razmera. Prihod od 14 milijardi američkih dolara, što je 27% više u odnosu na prošlu godinu, prati PTI sa uvećanjem od 35% na godišnjem nivou što je rezultiralo sa 925 miliona američkih dolara i rekordnom profitnom maržom od 6,6%. Rezultati kvartala su postignuti zahvaljujući operativnoj izvrsnosti kompanije Lenovo koja je zabeležila rastuću potražnju širom sveta, i inovativnim portfoliom proizvoda koji se brzo prilagodio potrebama potroača koji rade, uče i igraju se od kuće. Fokus na inovacijama i segmentima sa visokim rastom kompaniji Lenovo je omogućio zadrži svoju vodeću poziciju broj jedan kada je reč o proizvodnji PC uređaja, uz rekordnih 25,3% globalnog tržišnog udela. Sve geografske regije su imale izuzetne rezultate – Severna Amerika je ostvarila rast od 60% na godišnjem nivou, Evropa, Bliski Istok i Afrika su po prvi put dostigle broj jedan po tržišnom udelu, azijsko-pacifički region je povećao profitabilnost na novi rekord, a Kina je povećala isporuke za 30% u odnosu na prethodnu godinu. Grupa svoj godišnji rast na tržištu PC uređaja vidi kao dugoročni pomak u tehnološkom sektoru koji je održiv i izvan pandemije. Najnoviji podaci IDC-a potvrdili su da je ukupno tržište premašilo 300 miliona jedinica u 2020. godini, vođeno snažnim četvrtim kvartalom kalendarske godine. To dodatno utemeljuje mišljenje kompanije Lenovo da će promenjeni životni trendovi rada, učenja i igranja od kuće dovesti do potražnje jednog uređaja po osobi i dugoročno nastaviti da povećavaju potražnju za PC uređajima, tabletima i pametnim uređajima. Kompanija Lenovo će se i dalje fokusirati na kombinaciju inovacija kako bi zadovoljila nove potrebe kupaca i operativnu izvrsnost kako bi iskoristila ovu veliku potražnju u budućnosti.

Druga poslovna jedinica IDG grupe, Mobile Business Group (MBG), ostvarila je dvocifreni rast prihoda na godišnjem nivou i oporavila se od uticaja COVID-19 pandemije, ne samo nastavljanjem profitabilnosti, već i postizanjem najveće profitabilnosti od početka poslovanja Motorole. Solidne performanse u Latinskoj i Severnoj Americi bile su podloga brzoj ekspanziji u Evropi i Aziji, gde je zabeležen znatan dvocifreni i trocifreni rast zahvaljujući obuhvatnijim odnosima sa prevoznicima i snažnijoj kombinaciji proizvoda. Preduzeće će nastaviti da koristi svoj snažni portfolio proizvoda i 5G inovacije kako bi podstaklo dalji profitabilni rast u budućnosti.

Data Center Group (DCG) grupa je ostvarila rekordni prihod od 1,63 milijarde američkih dolara zahvaljujući sveobuhvatnom rastu, istovremeno povećavajući profitabilnost za gotovo jedan bod na godišnjem nivou. Provajderi cloud servisa i segmenti velikih, srednjih i malih preduzeća ostvarili su godišnji rast uz premiju na tržištu. Velika, srednja i mala preduzeća su dosegla milijardu američkih dolara prihoda, što je najveći iznos u poslednje tri godine, dok je Storage imao rekordan prihod i prerastao tržište za 11 bodova. Prihod od softverski definisane infrastrukture i usluga (Software Defined Infrastructure and Services) takođe je dostigao novi rekord. TruScale Private Cloud Infrastructure-as-a-Service kompanije Lenovo kao usluga u kombinaciji sa HANA Enterprise Cloud-om kompanije SAP dobro je prihvaćena i generisala je visoku potražnju, dok je preduzeće zadržalo svoju poziciju broj jedan na listi TOP500 superkompjutera. Gledajući unapred, iskoristićemo sve veću potražnju za hibridnom cloud i IT infrastrukturom i nastavićemo rast na tržištu, istovremeno poboljšavajući profitabilnost.

Intelligent Transformation preduzeća kompanije Lenovo nastavila su svoj izuzetan napredak jer su ukupni prihodi od softvera i usluga (Software and Services)* porasli gotovo 36% do novog rekorda od gotovo 1,4 milijarde američkih dolara – preko 8% ukupnog prihoda grupe. Prihod* od dodatnih usluga, upravljačkih usluga i usluga rešenja dostigao je godišnji rast od gotovo 26%, 73% i 49%, dok je Device-as-a-service usluga ostvarila visok dvocifreni rast (74%) u odnosu na prošlu godinu. Uz to, prihodi od e-trgovine porasli su za gotovo 45% na godišnjem nivou i nastavili da postavljaju nove rekorde. Ovi izvanredni rezultati pokazuju značaj Inteligentne transformacije kao dugoročnog katalizatora rasta za Grupu. Gledajući unapred, Grupa vidi mogućnosti iskorišćavanja svog iskustva i svojih sposobnosti za izgradnju pametne proizvodnje, pametnog obrazovanja i pametnih zdravstvenih rešenja.

Nova organizaciona struktura za fiskalnu 21/22 godinu

Kompanija Lenovo danas takođe najavljuje novu organizacionu strukturu dizajniranu da iskoristi mogućnosti za transformacioni rast Grupe. Od 1. aprila 2021, kompanija Lenovo će okupiti timove za usluge i rešenja i mogućnosti iz cele kompanije kako bi formirala posebnu organizaciju – novu grupu Solutions & Services Group (SSG). SSG grupa će nadalje pokretati transformaciju kompanije kroz postepeno poslovanje preko pametnih vertikala, dodatnih usluga, upravljačkih usluga i naših usluga kao što su DaaS i Truscale™.

Ovim će se poslovanje kompanije Lenovo biti strukturisano u tri glavne poslovne grupe usklađene sa kompanijskom 3S strategijom – pametni internet stvari (Smart IoT), pametna infrastruktura (Smart Infrastructure) i pametne vertikale (Smart Verticals), uz IDG grupu (Intelligent Devices Group) – usmerenu na pametni internet stvari; ISG grupu (Infrastructure Solutions Group, preimenovanu u DCG, Data Center Group) – usmerenu na pametnu infrastrukturu; i SSG grupu – fokusiranu na pametne vertikale i usluge (Smart Verticals & Services). IDG će globalno predvoditi Luca Rossi (trenutno viši potpredsednik i predsednik PCSD-a u EMEA regionu i Latinskoj Americi). ISG će i dalje globalno voditi Kirk Skaugen. A novoosnovanu globalnu Lenovo Solutions & Services Group (SSG) grupu predvodiće Ken Wong (trenutno viši potpredsednik i predsednik PCSD-a u azijsko-pacifičkom regionu).

Dodatno, prodajne organizacije kompanije Lenovo zastupljene na tržištima širom sveta podeliće se na GEO Kina i Međunarodnu prodajnu organizaciju, koje će predvoditi Liu Jun (trenutno izvršni potpredsednik i predsednik IDG grupe u Kini) i Matt Zielinski (trenutno viši potpredsednik i predsednik PCSD grupe u Severnoj Americi), radi povećanja sinergije i efikasnosti između poslovnih grupa. Svih pet lidera će direktno biti odgovorni Yuanqing Yangu i imaće mesto u Izvršnom odboru kompanije Lenovo (LEC).

Gianfranco Lanci, korporativni predsednik i glavni izvršni direktor kompanije Lenovo, takođe je najavio svoje planove da se povuče iz kompanije u septembru 2021. Do tada će i dalje vršiti funkciju predsednika i glavnog operativnog direktora Lenovo Grupe i biće odgovoran za globalno poslovanje kompanije Lenovo u svim poslovnim grupama i prodaji.