startap

Prva četvorodnevna obuka konsultanata za digitalizaciju malih i srednjih preduzeća biće organizovana od 22. do 25. juna u Beogradu, a kandidati mogu da se prijave do 4. juna.

Obuku na koju mogu da se prijave svi konsultanti koji žele da postanu partneri srpskoj privredi u procesu digitalne transformacije poslovanja, organizuje novoosnovani Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije, u saradnji sa Nemačkom organizacijom za međunarodnu saradnju GIZ i Austrijskom privrednom komorom WKO

Četvorodnevna obuka obuhvata dva modula: osnovni, opšti, namenjen svim polaznicima kao obuka za izradu Digitalne mape puta, i drugi specifičan modul koji se odnosi na dva podmodula – Fokus Modul A: Digitalna transformacija (modeli i procesi poslovanja), kao i Fokus Modul B: E-trgovina/E-marketing i društvene mreže.

Polaznici se pri apliciranju opredeljuju za jedan od dva ponuđena podmodula i stiču uslove za sertifikaciju u skladu sa izborom.

Nakon obuke, polaznici koji zadovolje tražene kriterijume dobijaju međunarodno priznati ssertifikat INCITE – austrijske Akademije kvaliteta Udruženja za poslovni konsalting i informacione tehnologije ovlašćene da izdaje sertifikate pružaocima IT usluga i poslovnim konsultantima sa relevantnim iskustvom, znanjem i veštinama u oblasti digitalizacije.

Kao odgovor na izazove digitalizacije, Privredna komora Srbije osnovala je Centar za digitalnu transformaciju d.o.o koji će se baviti podrškom digitalizaciji privrede, edukacijom, savetovanjem, stvaranjem strateških partnerstava sa nosiocima tehnologija, sa jedne strane, i kompanijama koje bi u svom poslovanju primenjivale ova rešenja, sa druge. Projekat osnivanja i razvoja Centra za digitalnu transformaciju podržale su Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju, kao i Austrijska privredna komora.

Popunjenu aplikaciju i sva tražena dokumenta, kao i eventualna pitanja, kandidati mogu poslati na mejl: digitalnikonsultanti@pks.rs.
Detaljnije informacije o javnom pozivu i obukama nalaze se na sajtu PKS: http://www.pks.rs/Digitalizacija.aspx