canon

Canon Europe predstavio je verziju 6 svoje integrisane platforme visokih performansi za upravljanje procesom rada i produkcijom, PRISMAproduction, i lansira PRISMAsimulate Ultra, koju uključuje funkcije digitalne provere dizajna, procene mastila i simulaciju produkcije za primene u grafičkoj umetnosti i poslovnoj komunikaciji.

PRISMAproduction – Ostvarite brža vremena realizacije i povećanu efikasnost procesa

Oslanjajući se na 25 godina iskustva i povratnih informacija klijenata, PRISMAproduction dodatno je razvijen da automatizuje i integriše unos i konverziju podataka, pripremu za štampu i upravljanje produkcijom u jednoj platformi koja će pomoći klijentima da postignu najviše nivoe efikasnosti procesa rada.

Urađena su brojna poboljšanja na ovoj alatki, uključujući poboljšane mogućnosti pripreme za štampu, dajući klijentima više fleksibilnosti za rukovanje raznim formatima, uključujući PDF, AFP, line data, PCL, Postscript, PPML, LCDS, RDO i VIPP datoteke.

Kako štamparski zadaci nastavljaju da budu sve složeniji zbog varijabilnih podataka za personalizaciju i jednokratnih serija, veličine datoteka za štampu takođe rastu. Mogućnosti nove verzije softvera uključuju alatke za bolju optimizaciju podataka kako bi inkdžet i tonerske prese s uvlačenjem pojedinačnih listova papira ili s rolnama koje PRISMAproduction podržava radile punom brzinom, čak i za izuzetno velike PDF datoteke kao što su komercijalne fotografske primene. Ovo ne samo da maksimizuje kapacitet procesa rada, već i osigurava da čak i najbrži štampači postižu najviši nivo produktivnosti.

Verzija 6 platforme PRISMAproduction izvršava se na SLES-u (SUSE Linux Enterprise Server) podržavajući čak i više bezbednosne standarde od svog prethodnika. Uz unapređeno razdvajanje između aplikativnog softvera i operativnog sistema i poboljšanja u upravljanju korisnicima, ove bezbednosne funkcije osiguravaju da štamparske firme mogu da sačuvaju bezbednim podatke o klijentima i da bolje ispune sopstvene i industrijske bezbednosne standarde.

Michael Engemann, Direktor kontrole proizvodnje u kompaniji Continentale Krankenversicherung a.G. koja je isprobala novu verziju, komentariše: „Kada smo isprobali nadograđenu verziju PRISMAproduction, ispostavilo se da su operacije u našoj produkciji funkcionisale toliko besprekorno s novom verzijom, da smo doneli odluku da zadržimo ovu novu verziju. Zaboravili smo da se radi o novoj verziji, jer je jednostavno funkcionisala.“

„Za nas, PRISMAproduction je jednostavnija i pouzdanija za korišćenje od našeg prethodnog sopstvenog rešenja. Dodatno, ne morate da proveravate da li su svi podaci još uvek tu ili da li je štampač progutao podatke kada je u pitanju bezbednost podataka. Tako da zaista vidimo prednost po pitanju bezbednosti i stabilnosti koje ovaj sistem nudi.“

PRISMAsimulate Ultra – Učinite ponude i porudžbine konkurentnijim

Canon nastoji da pomogne pružaocima usluge štampe (PSP-ovima) da optimizuju svoje procese rada. PRISMAsimulate Ultra daje lokalnu aplikaciju koja je jednostavna za integraciju, a koja pruža podršku korisnicima prilikom procene mastila, provere i simulacije procesa rada, omogućavajući im da povećaju predvidljivost i smanje vremena pripreme. PRISMAsimulate Ultra naslednik je popularnog TrueProof i sastoji se od dva nezavisna opciona modula kada se kupuje uz PRISMAsimulate Ultra Server:

  • Universal PDF Estimator daje klijentima detaljnu potrošnju mastila za Canonove inkdžet prese sa rolnom, omogućavajući brže i preciznije pravljenje ponuda za kupce štampe, bez potrebe da se prvo odštampa datoteka, što štedi i vreme i resurse. Podržava poređenje pre- i post-kalkulacija u odnosu na stvarnu potrošnju mastila i medija, kao i pravljenje vrednih podataka za upravljanje za dalju optimizaciju ponuda i postavki u vezi s mastilom. Operateri štampe takođe mogu jednostavno da kreiraju izveštaje s detaljnim procenama potrošnje mastila i medija na osnovu podataka specifičnih za mašinu. Intuitivni izveštaji mogu automatski ili ručno da se izvezu kao PDF ili CSV datoteke kako bi se omogućila dalja obrada u drugim aplikacijama za upravljanje.
  • U kombinaciji s PRISMAproduction, Printer Simulation Packages omogućava proveru preloma i simulaciju produkcije za inkdžet prese s rolnama i odabrane tonerske prese kako bi se osiguralo izbacivanje proizvoda koji je odmah ispravan, tako što se proverava prelom, registracija i mogućnost štampanja svake datoteke pre štampanja. Ovo je korisno za pružaoce usluga štampe kada proširuju svoj portfolio primena, zato što mogu da izbegnu pokušaje i pogreške, koje oduzimaju dragoceno vreme štampanja. Pored besprekorne integracije simulacije štampanja u produkcioni proces rada klijenta pomoću platforme PRISMAproduction, softver može da pomogne pružaocima usluga štampe da uštede resurse, troškove i otpad.

U skladu sa zahtevima tržišta za većom automatizacijom i imajući u vidu sve veće troškove resursa, PRISMAsimulate Ultra nudi se na osnovu pretplate, tako da se od klijenta ne zahtevaju veća ulaganja unapred.

Canonova Viša direktorka za planiranje, marketing i inovacije za Evropu, Produkciona štampa, Jennifer Kolloczek, kaže, „Štamparske firme su pod pritiskom da reaguju brže i efikasnije, uz istovremenu fleksibilnost da zadovolje zahteve klijenata. U isto vreme, suočavaju se sa izazovima poput nedostatka kvalifikovane radne snage, zahteva za manjim tiražima i povećanja troškova resursa. Kao što mnoge istraživačke kuće ističu, automatizacija i sveobuhvatni procesi rada biće ključne oblasti ulaganja za štamparske firme tokom narednih godina kako bi se odgovorilo na ove izazove unapređivanjem optimizacije procesa i povećavanjem produktivnosti. S obzirom da štamparske primene grafičkih umetnosti i poslovne komunikacije uključuju i pokretane su sve većom količinom podataka o potrošačima, bezbednost je takođe postala glavni prioritet za mnoge PSP-ove.“

Kolloczek nastavlja, „Želimo da pomognemo pružaocima usluga štampe da svoje operacije učine što jednostavnijim i savršeno integrisanim koliko je to moguće, tako da budu u stanju da se prilagode bilo kojem zahtevu tržišta i da znaju da mogu bezbedno da upravljaju podacima svojih klijenata. Pored automatizovanih funkcija u okviru naših postojećih rešenja za digitalnu štampu i PRISMA rešenja za procese rada, naši klijenti mogu da se oslone na nove PRISMAproduction i PRISMAsimulate Ultra alatke za efikasnost procesa koje će im pomoći da prošire svoje poslovanje na nove segmente tržišta i da sa samopouzdanjem ponude širi asortiman primena štampe kupcima štamparskih proizvoda grafičkih umetnosti i poslovne komunikacije.“