Projekat SATORI, na kojem je CPN jedan od partnera, poziva stručnu i širu javnost da svojim predlozima i sugestijama doprinesu uspostavljanju novih standarda za etičku procenu naučnih istraživanja

Editovanje gena ljudskog embriona, klinička istraživanja, zaštita podataka, nanotehnologije i druge slične teme, dovode do velike zabrinutosti šire javnosti i niza etičkih dilema. Usaglašenost javnosti po ovakvim, ali i mnogim drugim pitanjima dovešće do sigurnijih rezultata naučnih istraživanja i do unapređivanja procedura za etičku procenu istraživanja.

Evropski projekat SATORI, na kojem je Centar za promociju nauke jedan od partnera, teži ka uspostavljanju boljeg pristupa etičkoj proceni naučnih istraživanja i trenutno se na javnoj raspravi nalazi dokument koji predlaže niz novih standarda za etičku procenu istraživanja.

Comité Européen de Normalisation Workshop Agreement, skraćeno CWA dokument, ima za cilj da uspostavi standarde u etičkoj proceni istraživanja.

Javna rasprava otvorena do kraja novembra

Od polovine septembra do kraja novembra šira javnost, naučnici, etički evaluatori i donosioci odluka imaće priliku da daju svoj komentar na prvu verziju CWA dokumenta. Dokument je dostupan na engleskom, a komentare je takođe neophodno poslati na engleskom jeziku.

CWA se sastoji iz dva dela. Prvi deo opisuje alate neophodne za osnivanje i vođenje tela za etičku procenu istraživanja i može biti od velike koristi kako istraživačima, tako i organizacijama.

Drugi deo dokumenta donosi niz praktičnih saveta za istraživače i etičke evaluatorie kako da vrše etičku procenu istraživanja, ali i praktični vodič za uspostavljanje novih politika u ovom domenu, u različitim fazama procesa etičke procene.