Na IBM-ovom blogu za jugoistočnu Europu IBM SEE blog, objavljena je i uspešna referenca iz Hrvatske. Ivan Žugaj, stručnjak za razvoj proizvoda u kompaniji APIS IT, predstavio je projekt uvođenja IBM Connections-a u tu kompaniju.

Kompanija APIS IT nedavno je sprovela interni projekt pod nazivom ‘Upravljanje znanjem’ čiji je cilj bio da znanje, iskustvo i veštine zaposlenih staviti na raspolaganje svima koji rade u ovoj kompaniji. U projektu je posebna pažnja posvećena strategiji usvajanja, preciznije rečeno, metodama uvođenja novih načina komunikacije unutar kompanije. Zato su u APIS IT-u formirali prateći tim (tzv. Early Adopters), sastavljen od stručnjaka izabranih iz svih glavnih poslovnih oblasti firme (razvoj, poslovna analiza, oblasti iženjerskih sistema, vođenje projekata, strategija). Taj tim je kasnije bio podrška u daljnjem proširenju primene sistema za upravljanje znanjem.

Odabrano rešenje je IBM Connections, u kojem su, nakon instalacije, izvedena određena arhitekturalna prilagođavanja i modifikacije određenih funkcionalnosti kao što je izgled profila zaposlenog, tako što je proširen skup atributa. Napravljena je integracija s bazom ljudskih resursa i ostvaren SSO (integracija s Active Directory). Implementirano je više scenarija za širi obuhvat znanja i kreirane su određene javne zajednice. Paralelno s time, održano je više prezentacija kako pred menadžmentom tako i pred pojedinim grupama zaposlenih. Na sam dan puštanja u produkciju održana je prezentacija pred svim zaposlenim u kompaniji, što je svakako doprinelo važnosti i promociji celog projekta.

Implementacijom IBM Connections rešenja unapređena je interna saradnja zaposlenih u APIS IT-u i njihovo povezivanje, razmena informacija i znanja, kao i vidljivost podataka o zaposlenim licima. Napravljena je migracija kompletnog sadržaja (članci, vesti, linkovi, dokumentacija…) s internog portala u glavnu javnu zajednicu APIS IT. Ta zajednica je u potpunosti zamenila potrebu za dotadašnjim internim portalom. Uz to, postignuta je i bolja razmena dokumenata, bolje pretraživanje, verzioniranje unutar ECM komponente omogućilo je da se krene i s migracijom raznih sadržaja (tzv. eksplicitnih znanja). Sistem je testiran u nekoliko probnih projekata s pojedinimwidgetima unutar samih Connections-a (Activity, Events, Surveys, Forums, Library…), a sve kako bi se sistem mogao koristiti u svakodnevnom radu. Konačni cilj bio je da se za svaki projekt otvori zajednica koja bi se koristila za svu dokumentaciju i komunikaciju između članova projekta. Pristup IBM Connections-u omogućen je i preko mobilnih aplikacija (iOS, Android) uz realizaciju dodatne zaštite, koristeći za pristup posebno izdane korisničke sertifikate.

APIS IT je za implementaciju ove poslovne društvene mreže, zajedno s partnerom TIS-om, osvojio nagradu ICT Gold Award 2015. u kategoriji upravljanja znanjem.