LG Electronics

Kompanija LG Electronics (LG) najavila je danas organizacione promene kojima se priprema za bolju budućnost. Cilj je na prvom mestu ubrzati buduće pokretače rasta i bolje kreiranje prilagođenih korisničkih iskustava i vrednosti.

Ključni deo LG strategije za budućnost je uspostavljanje Korporativnog centra za korisničko iskustvo (CX), koji će direktno odgovarati centrali. Centrom će rukovoditi izvršni potpredsednik, Lee Chul-bae, koji je bio šef korporativnog Centra za upravljanje dizajnom. Glavna uloga CX centra biće da stvori besprekorno i unapređeno korisničko iskustvo. Takođe će se razvijati strategije i planovi za podsticaj inovacija u svakoj fazi korisničkog iskustva, od planiranja proizvoda i usluge do budućih poslovnih modela.

CX centar takođe obuhvata CX Strateško odeljenje, koje će biti zaduženo za otkrivanje i promociju ciljeva i ključnih zadataka cele kompanije, kao i LSR Centar za istraživanje korisnika, ranije poznat kao Life Soft Research (LSR) Lab.

LG Platform Business Center imaće novu ulogu da integriše i organizuje LG ThinQ usluge, što je ranije bila odgovornost deljena između korporativnog i poslovnog sedišta. Osnovan u julu 2021. Platform Business Center je predvodio stvaranje baze fanova kompanije LG na osnovu podataka. Nadalje će ga predvoditi potpredsednik kompanije Jung Ki-hyun, koji se kompaniji pridružio u septembru ove godine. Iza Džunga je izuzetna karijera, na izvršnim funkcijama u kompanijama eBay Korea i Google, a bio je i izvršni direktor Meta Korea.

Tokom 2023. i nakon toga, kompanija LG će nastaviti da se fokusira na bolje upravljanje lancem snabdevanja (SCM) i jačanjem već prilično velikih kapaciteta u oblasti digitalne transformacije (DX). Sa tim ciljem, Centar za nabavku i upravljanje SCM je preimenovan u Globalni operativni centar, i preuzeo je funkcije i uloge Odeljenja za planiranje proizvodnje od Instituta za istraživanje proizvodnog inženjerstva. Globalni operativni centar će stvoriti sinergiju u operacijama kompanije – kao što su proizvodnja, nabavka i SCM –promovišući poboljšanja zasnovana na DX tehnologijama.

Sa ciljem da podstakne dalji rast kroz poboljšane organizacione performanse, kompanija LG će ojačati svoj preduzimljiv i brz sistem donošenja odluka u sve četiri poslovne jedinice.

Liu Džae-čeol (Lyu Jae-cheol), šef LG kompanije Home Appliance & Air Solution (H&A), promovisan je u predsednika u znak priznanja za njegov uspeh u poboljšanju performansi H&A i portfolija proizvoda. Liu je kao ekspert u svojoj poslovnoj jedinici, od 1989. godine radio na različitim oblastima LG sektora kućnih uređaja, uključujući odeljenja za istraživanje i razvoj i proizvodnju.

Eun Seok-hiun (Eun Seok-hyun), šef jedinice za komponente motornih vozila kompanije LG (Vehicle component Solutions – VS), unapređen je u potpredsednika. Pod njegovim vođstvom, kompanija LG je biznis sa komponentama za vozila ostvarila operativnu stabilnost sa poboljšanom strukturom dobiti i gubitka i izgradio snažan poslovni portfolio, koji obuhvata nekoliko ključnih budućih tehnologija mobilnosti.

Takođe je najavljeno da “Living Appliance Business’ and “Kitchen Appliance Business” kompanije H&A postaju “Living Solution Business” and “Kitchen Solution Business”. Promena je u skladu sa novim fokusom kompanije LG na inovacije u domenu korisničkog iskustva i ukazuje na veći akcenat koji kompanija stavlja na širenje sadržaja i usluga.

Kompanija LG Home Entertainment (HE) povećaće svoj kapacitet za stvaranje vrednosti za kupce osnivanjem Indonezijskog odeljenja za istraživanje i razvoj u okviru HE R&D Lab instituta kako bi unapredila saradnju između inostranih centara za istraživanje i razvoj i proizvodnih baza.

Kompanija VS nastoji da ojača kapacitete u nabavci, proizvodnji i SCM osnivanjem operativne grupe koja upravlja integrisanim operacijama proizvodnje komponenti za električna vozila.

Kompanija LG Business Solutions (BS) formirala je novi odsek za električne punjače, kojom direktno upravlja kako bi ubrzala sveobuhvatan razvoj segmenta sa rešenjima za elektronsko punjenje, koji je pokrenut prošle godine.

Sva imenovanja stupaju na snagu 1. decembra, a unapređenja prvog dana nove godine.