Securing Smart Cities

Prošlo je tačno godinu dana od kako je pokrenuta inicijativa „Konstruisanje pametnih gradova“, neprofitna globalna inicijativa koja ima za cilj da podigne svest o bezbednosti i reši postojeće i buduće probleme sajber bezbednosti u pametnim gradovima. Od tada, zainteresovanost za podršku ovoj zajednici povećala se tri puta: sa 10 bezbednosnih stručnjaka, koliko ih je bilo na početku, ovaj broj porastao je na više od 30. Pored toga, broj organizacija koje pružaju podršku ovoj zajednici porastao je sa četiri na petnaest organizacija.

Tokom prethodne godine pristalice i saradnici ove inicijative bili su uspešni u svom cilju da povećaju svest o potencijalnim problemima sajber bezbednosti u pametnim gradovima. Inicijativa je objavila nekoliko dokumenata koji mogu da pomognu gradskim vlastima da pravilno usvoje tehnologije pametnih gradova, kao i da organizuju zasebne sektore u okviru pametnih gradova. Sprovedeno je i nekoliko praktičnih istraživačkih procena, a rezultati ovih procena bili su javno objavljeni. Ove procene pokrivaju glavne bezbednosne probleme u pametnim gradovima, probleme sa sistemom nadzora, gradske komunikacijske mreže i njihovu podložnost napadima.

Istovremeno, predstavnici inicijative „Konstruisanje pametnih gradova“ učestvovali su u brojnim događajima relevantim za ovaj sektor. Pre svega, jedan od predstavnika inicijative bio je prisutan na događaju tokom kojeg je obavestio predstavnike vlade SAD-a o bezbednosnoj situaciji u pametnim gradovima. Saradnik inicijative takođe je pomogao agenciji Evropske Unije za mrežu (European Union Agency for Network) da sprovede dve studije o mogućim bezbednosnim problemima u sistemu gradskog prevoza u pametnim gradovima.

„Jedna od stvari koju smo naučili ove godine jeste da postoji značajna potreba za istraživanjem bezbednosnih problema pametnih gradova, i da tome treba dati prioritet. Inicijativa se trudi da dodatno razvije istraživanje iz ove oblasti, i na tom putu predstoji još puno posla. Sve u svemu, imali smo uspešnu godinu. Naše dokumente već koriste svetski lideri i druge relevantne ličnosti prilikom planiranja i kreiranja strategija, a očekujemo da ćemo u sledećoj godini postići još bolje rezultate”, izjavio je Mohamed Amin Hazbini (Mohammad Amin Hasbini), član izvršnog odbora inicijative „Konstruisanje pametnih gradova“ i bezbednosni stručnjak u kompaniji Kaspersky Lab.

U budućnosti, inicijativa će nastaviti da ulaže napore kako bi povećala svest o bezbednosnim problemima u gradovima, deleći svoja iskustva sa gradskim vlastima kroz objavljivanje bezbednosnih smernica i istraživanja posvećenih različitim bezbednosnim segmentima u budućim gradovima.

Prisutna je velika potreba da se poveća svest kod ljudi kada je u pitanju bezbednost u gradovima. Gradovi postaju sve „pametniji“ i u njihovoj infrastrukturi se konstantno pojavljuju nove tehnologije, ali se sajber bezbednost često zanemaruje. Inicijativa „Konstruisanje pametnih gradova“ igra ključnu ulogu u edukaciji glavnih aktera o aktuelnim problemima sajber bezbednosti i potencijalnim rešenjima za pametne gradove, među kojima su predstavnici vlade, proizvođači, stručnjaci, i drugi.

„U prvoj godini, inicijativa je ostvarila značajan napredak – pre nego što smo počeli sa radom, o ovoj temi se retko diskutovalo, a sada je mnogo veći broj ljudi svestan o značaju sajber bezbednosti tehnologija koje su primenjene u pametnim gradovima, a takođe su pokušali i da pronađu konkretna rešenja za neke od problema koje smo uočili. Iako smo tek na početku i mnogo posla je tek pred nama, rezultati tokom prve godine bili su neverovatni i predstavljaju veliki podstrek za dalji rad, kojim želimo da pomognemo gradovima širom sveta da budu bezbedniji i pruže svojim građanim bolju zaštitu”, izjavio je Cezar Serudo (Cesar Cerrudo), član upravnog odbora inicijative „Konstruisanje pametnih gradova“ i glavni tehnički direktor u kompaniji IOActive.