Batavia“, svetska platforma za finansiranje trgovine zasnovana na blockchain-u koju je zajednički razvio konzorcijum koji čine Bank of Montreal (BMO), CaixaBank, Commerzbank, Erste Grupa, IBM i UBS, uspešno je završila prve pilot transakcije uživo sa korporativnim klijentima. Inicijalne transakcije obuhvatale su trgovinu:

·                     automobilima iz Nemačke ka Španiji

·                     tekstilnim sirovinama za proizvodnju nameštaja, iz Austrije ka Španiji.

Ove transakcije predstavljaju važan korak u uspostavljanju „Batavije“ kao otvorenog ekosistema koji je izgrađen na IBM-ovoj Blockchain Platformi. Ona ima potencijal da uvede revolucionarne promene u iskustvo klijenata, pružanjem digitalnog i automatizovanog načina sklapanja, obezbeđivanja i finansiranja međunarodnih trgovinskih transakcija. Pilot transakcije su podrazumevale razna prevozna sredstva, geografske položaje i trgovinske strane različitih veličina, čime se ističe sposobnost „Batavije“ da upravlja različitim vrstama i obimima transakcija.

Pokrivanjem celog procesa trgovine, „Batavija“ obuhvata kako sklapanje trgovinskih ugovora, tako i vršenje „pametnih“ plaćanja, koja mogu da budu automatski inicirana predviđenim događajima u lancu nabavke koja su zabeležena u blockchain-u. Platforma je u stanju da integriše alate za praćenje i upravljanje rizikom, koji mogu da budu vezani za ključna dešavanja u lancima nabavke i signale iz IoT uređaja (Internet of Things, svi uređaji koji se mogu povezati na internet), koji su predmet dogovora kupca i prodavca. Ove i mnoge druge karakteristike „Batavije“ pomažu da se uspostavi platforma za finansiranje trgovine kao solidna osnova za budući ekosistem finansiranja trgovine.

Prve transakcije uživo, koje uključuju privredne klijente, istinska su prekretnica u razvoju ’Batavije’ i ističu ogromni potencijal ove  globalne trgovinske platforme. Erste Grupa je zahvalna svom korporativnom klijentu Lenzing AG-u i njihovom zavisnom preduzeću Lenzing Fibers GmbH-u, kao i kolegi učesniku u ’Bataviji’ CaixaBank-u, na tome što su uspešno sarađivali na jednoj od ovih pilot transakcija. Mada su dodatni ključni koraci neophodni pre nego što ona postane u potpunosti integrisana u naše ponude poslovnim klijentima, ’Batavia’ već pruža još jedan dobar primer toga na koji način mi u Erste-u primenjujemo inovativne nove tehnologije kako bismo našim klijentima – uključujući one u privrednom sektoru – pružili rešenja koja im donose više izbora, transparentnosti i efikasnosti,” rekao je Patrik Goc (Patrick Götz), direktor korporativnih „flow” proizvoda u Erste Group Bank AG sa sedištem u Beču.

 

Oslanjajući se na uspešan razvoj minimalnog održivog proizvoda i prvih pilot transakcija sa klijentima, „Batavia“ projekat namerava da uđe u novu fazu sa fokusom na izgradnji rešenja spremnog za produkciju. To će možda obuhvatati udruživanje sa fintech preduzećima, finansijskim institucijama ili drugim liderima inovacija na tržištu.