U skladu sa članom 44. Zakona o elektronskim komunikacijama i Pravilnikom o radio opremi i telekomunikacionoj terminalnoj opremi, Agencija je rešenjem Ministarstva kulture, informisanja i informacionog društva, broj: 119-01-00168/2011-06 od 29. maja 2012godine, imenovana kao telo za ocenjivanje usaglašenosti radio opreme i telekomunikacione terminalne opreme (RiTT opreme) sa zahtevima iz Pravilnika o RiTT opremi.

Evidencija o izdatim Potvrdama o usaglašenosti i Izvodima dostupna je na Internet stranici Agencije: http://registar.ratel.rs/cyr/reg214 .

Na osnovu dugogodišnjeg iskustva u obavljanju pomenutih poslova, Agencijasagledava mogućnosti za skraćenje procedura izdavanja pomenutih isprava i povećanja efikasnosti rada, u svrhu smanjenja administrativnih postupaka prilikom uvoza robe i poboljšanja uslova poslovanja kompanija u IT sektoru.