energija
U ponedeljak, 2. marta, u 12 časova, u Naučnom klubu Beograd, Kralja Petra 46, razgovaraće se o jednoj od najznačajnijih tema sa kojom se suočava savremeni svet: klimatskim promenama.
U susret Danu energetske efikasnosti, 5. martu, naši i vaši gosti biće dr Vladimir Đurđević, klimatolog, i dr Aleksandar Jovićević, mašinski inženjer, koji će nam osvetliti ovu temu iz ugla njihove ekspertize – klimatologije i energetike.
Naša želja je da vas, predstavnike medija, kao važne saveznike u predstavljanju ove važne teme najširoj javnosti, povezujemo sa stručnjacima iz raznih oblasti, koji se, svako iz svog ugla, bave klimatskim promenama.
Šta su izazovi? Šta su moguća rešenja? Biće nam drago da razgovaramo sa vama, produbljujemo znanje o ovoj temi i delimo ga sa građanima Srbije.