Prve bazne stanice koje emituju 4G/LTE signal otpočele su sa radom u martu 2015. godine. U prethodnoj i ovoj godini sva tri operatora su uložila velika sredstva u razvoj LTE mreža, kako bi obezbedili veću pokrivenost i bolji signal za svoje korisnike.

RATEL će u narednom periodu, kao i do sada, omogućiti operatorima da u što kraćem roku obezbede pojedinačne dozvole za korišćenje radio-frekvencija za nove LTE bazne stanice, a imajući u vidu želju da što veći broj građana Srbije dobije mogućnost korišćenja četvrte generacije mobilne telefonije u svom mestu.