Razvoj IT sektora treba usmeriti na korišćenje potencijala za povećanje efikasnosti rada, ekonomski rast, veću zaposlenost i podizanje kvaliteta života svih građana Republike Srbije, istakli su predstavnici Asseco SEE, regionalnog lidera u oblasti IT, na otvaranju dvodnevne IT konferencije Infotech 2016, koja se održava u Aranđelovcu do 9. juna. Kompanija Asseco SEE, obezbeđuje softverska rešenja za velike državne sisteme i javnu upravu, unapređujući proces uspostavljanja koncepta e-uprave.

 

Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, preko 40 odsto stanovništva koristi internet usluge javne uprave za dobijanje informacija sa veb sajta javnih institucija. U isto vreme, 58 odsto  korisnika interneta je izjavilo da nikada nisu kupovali ili poručivali robu ili usluge putem interneta,  dok samo 16 odsto internet populacije koristi klaud servis za skladištenje ili razmenu podataka dokumenata,  slika,  muzičkih ili video fajlova. U privredi, međutim, 100 odsto  preduzeća koristi računar u svom poslovanju, a 94,5 procenata preduzeća koristi elektronske servise javne uprave za pribavljanje informacija,  pribavljanje obrazaca i vraćanje popunjenih obrazaca.

 

„Koristim ovu priliku da pozovem državu da podstakne angažovanje najboljih IT kompanija koje posluju u Srbiji, za realizaciju softverskih rešenja za velike državne sisteme i javnu upravu radi povećanja transparentnosti i unapređenja usluga i koje država pruža građanima i privredi jer domaća preduzeća bolje poznaju sistem, potrebe sa kojima se susreću privreda i građani Srbije, dobro poznaju tržište, njegove potrebe i jezik,“, izjavio je Aleksandar Marinković, Asseco SEE Srbija i dodao „Kompanija Asseco SEE spremna je da pomogne državi i da joj omogući da uz pomoć IT rešenja i projekata e-uprave postane efikasnija, transparentnija i jeftinija – odnosno da zaživi koncept e-države“.

Asseco SEE je u prethodnom periodu u fokusu svog rada imao upravo oblasti javnog sektora, bankarskog sektora i sektora osiguranja. Asseco SEE realizovao je niz projekata za Ministarstvo finansija, odnosno poresku upravu i upravu carina, RATEL, APR, Ministarstvo odbrane i  aerodrom Nikola Tesla Beograd.

Primena nove Strategije razvoja eUprave u Republici Srbiji za period 2015-2018. godine kao dobrog okvira za napredak ove IT sektora, značajna je kako za državu, tako i za proces EU integracija. Prioriteti Asseco SEE u narednom periodu biće u oblastima e-uprave, e-zdravstva, e-pravosuđa, digitalnih transformacija u bankarskom sektoru i informacione bezbednosti.

Konferenciju Infotech 2016. organizuje Asocijacija za računarstvo, informatiku, telekomunikacije, automatizaciju i menadžment Srbije, pod pokroviteljstvom resornih ministarstava Vlade Republike Srbije i Privredne komore Srbije, zajedno sa značajnim domaćim i stranim firmama, ICT korisnicima, IEEE i PMI sekcijama.