LG Electronics

Kompanija LG Electronics (LG) ostvarila je u 2021. godini odlične finansijske rezultate sa najvećim godišnjim prihodima od svog osnivanja, u iznosu od 74,72 biliona vona (63,16 milijardi dolara). Povećanju prihoda od 28,7 odsto u odnosu na 2020. godinu najviše je doprineo porast prodaje premium kućnih aparata i OLED televizora. Operativni profit od 3,86 biliona vona (3,27 milijardi dolara) ostao je praktično nepromenjen, sa minimalnim padom od jednog procenta, u odnosu na prethodnu godinu.

Prodaja u četvrtom kvartalu 2021. godine bila je rekordna za kompaniju LG sa ostvarenim prihodima od 21,01 biliona vona (17,76 milijardi dolara) što je skok od 20,7 odsto u odnosu na isti period prethodne godine. Operativni profit od 677,7 milijardi vona (572,87 miliona dolara) u četvrtom kvartalu je opao za 21,4 odsto u odnosu na isti period lane, usled različitih faktora poput povećanja cena sirovina i globalnih logističkih troškova. Izazovni uslovi poslovanja će se nastaviti i u 2022. godini, zbog čega kompanija LG nastavlja da unapređuje konkurentnost racionalizacijom troškova i većim prisustvom sa svojim premium kućnim uređajima i televizorima na globalnom tržištu.

Kompanija LG Home Appliance & Air Solution zaključila je 2021. godinu sa rekordnim prihodima od 27,11 biliona vona (22,92 milijardi dolara), što je 21,7 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, a tome je najviše doprinela prodaja novih higijenskih proizvoda. Godišnji operativni profit od 2,22 biliona vona (1,88 milijardi dolara) manji je za 2,9 odsto u odnosu na 2020. godinu, usled povećanja troškova sirovina i globalne logistike. Rekordnih 6,52 biliona vona (5,52 milijardi dolara) prihoda čine skok od 17,7 odsto u odnosu na poslednji kvartal 2020 godine.

Kompanija LG Home Entertainment ostvarila je ukupan godišnji rast prihoda od 30,6 odsto, odnosno 17,22 biliona vona (14,56 milijardi dolara) uz povećanje operativnog profita od 18,1 odsto, ukupno 1,1 bilion vona (928.68 miliona dolara), u odnosu na isti period 2020. godine. Ovaj rezultat oslikava koliko je LG uspešno pokrio povećanu potražnju za premium televizorima tokom pandemije. Prihodi u poslednjem kvartalu 2021. od 4,99 biliona vona (4,21 milijardi dolara) bili su 16,4 odsto veći nego u četvrtom kvartalu prethodne godine i 19,2 odsto veći u odnosu na treći kvartal, zahvaljujući rastu potražnje premium OLED modela i televizora sa velikim ekranom u ključnim regionima Evrope i Severne Amerike.

Kompanija LG Vehicle Component Solutions povećala je godišnje prihode za 24 odsto  sa 7,19 biliona vona (6,09 milijardi dolara), i tako prvi put premašila cifru od 7 biliona vona. Prihodi u četvrtom kvartalu od 1,68 biliona vona (1,42 milijardi dolara) manji su za 12,3 odsto u odnosu na isti kvartal prethodne godine. Usled neizvesnosti koju je nova varijanta COVID-19 izazvala, globalno automobilsko tržište uzdrmano je nestašicom automobilskih poluprovodnika.

Kompanija LG Business Solutions ostvarila je godišnje prihode u iznosu od 6,96 biliona vona (5,89 milijardi dolara), što je skok od 15,8 odsto u odnosu na prethodnu godinu, dok su veći materijalni troškovi i izazovi u lancu snabdevanja rezultirali da godišnji operativni profit iznosi 144.3 milijarde vona (121.98 miliona dolara). Prihodi u četvrtom tromesečju porasli su za 14 odsto u odnosu na isti period 2020. sa 1,72 biliona vona (1,46 milijardi dolara) zbog velike potražnje za premium računarima i gejming monitorima. Povećanje troškova globalne logistike i usporavanje prodaje solarnih modula usled konkurencije doprineli su operativnom gubitku od 35,1 milijardi vona (29,67 miliona dolara) u četvrtom kvartalu.