U susret 6. regionalnom online sajmu zapošljavanja i obrazovanja „Virtualni dani karijera i znanja“  koji će se održati od 21. do 28. oktobra na adresi www.dankarijera.com, sajt Poslovi.infostud.com je istraživao šta je generaciji Y najbitnije na radnom mestu, na koji način formiraju stav o poslodavcu, kakav set beneficija najviše cene, na koji način traže posao i koja je željena visina zarade. U istraživanju koje je sprovedeno tokom septembra na sajtu, učestvovalo je blizu 1500  ispitanika.

Kako u godinama koje dolaze, pripadnici milenijumske generacije, tj. rođeni 80-ih i do sredine 90-ih, postaju dominantni na tržištu rada, ovogodišnji online sajam će u najvećj meri biti prilagođen pripadnicima ove generacije.

 

Najvažnije  napredovanje u skladu sa zalaganjem

Na pitanje šta im je najbitnije kod posla koji traže, gotovo 80% ispitanika iz generacije Y je navelo da je to mogućnost napredovanja u skladu sa angažovanjem na radnom mestu. Na drugom mestu je adekvatna zarada (74%), zatim prijava i redovno plaćeni doprinosi (68%). Važno im je i da posao bude u skladu sa njihovim formalnim obrazovanjem, a stabilno i sigurno zaposlenje se navodi kao peti najbitniji faktor. Fleksibilno radno vreme se takođe nalazi u vrhu prioriteta.

Zadovoljni zaposleni ambasadori kompanija

Stav o poslodavcu kod koga konkurišu za posao oko 70% „ipsilonaca“ formira na osnovu sajta kompanije. Za dve trećine ispitanih najbitiniji izvor su iskustva bivših i sadašnjih zaposlenih, pa je još jednom potvrđeno da su zadovoljni zaposleni najbolji ambasadori kompanije u kojoj rade. Na trećem mestu su rezultati Google pretrage (55%), potom sajt Agencije za privredne registre (35%), a profili poslodavca na društvenim mrežama ( Facebook, Twitter, LinkedIn) se nalaze na 5.mestu ( 26%).

Potraga za poslom se potpuno preselila na Internet, pa milenijalsi najčešće posao traže preko specijalizovanih sajtova za zapošljavanje što je navelo 90% ispitanika, zatim preko sajtova kompanija koje traže radnike (50%), ali i preko mreže ličnih kontakata (48%). Na četvrtom mestu je Nacionalna služba za zapošljavanje (43%), a onda slede društvene mreže (31%). Pregledanje oglasa u novinama nije među popularnijim načinima traženja posla među generacijom Y (25%).

Što se tiče uloge društvenih mreža u traženju posla svaki treći navodi da su lični profili na društvenim mrežama bitni jer daju sliku poslodavcu o profilu ličnosti potencijalnog zaposlenog.

 

 

 dan-karijera

Očekivana plata između 40 000 i 60000 dinara

Što se tiče željene visine zarade, gotovo četvrtina „milenijalsa“ očekuje platu u rasponu od 40 000 do 60 000. Sličan je procenat i onih koji bi želeli platu između 60 000 i 80 000 dinara, a plata ispod 40 000 dinara bi zadovoljila tek oko 13% anketiranih.

Jedna desetina pripadnika generacije Y priželjkuje platu preko 100 000, a gotovo isti je broj onih koji očekuju da im zarada bude preko 150 000 dinara.

Bonusi i nagrade najpoželjnije beneficije

Što se beneficija koje najviše cene kod poslodavca, ispitanicima iz Y generacije su najvažniji bonusi i nagrade. Visoko je kotirano i plaćeno osveženje ili obrok na radnom mestu, a potom pokriveno privatno penziono ili zdravstveno osiguranje. Među najcenjenije beneficije spada obezbeđen laptop i mobilni telefon za ličnu upotrebu, a zatim i automobil koji se dobija na korišćenje. U grupu najpoželjenih pogodnosti spadaju i pokriveni troškovi sportskih i kulturnih aktivnosti, popusti pri kupovini roba i usluga, ali i vikend druženja u organizaciji kompanije.