Upravni odbor RNIDS-a je 21. juna, nakon sprovedenog javnog konkursa, imenovao Vladimira Manića za direktora Fondacije “Registar nacionalnog internet domena Srbije” (RNIDS). Mandat direktora je četiri godine, a delokrug rada obuhvata odlučivanje o tekućoj poslovnoj politici i rukovođenje radom Kancelarije RNIDS-a.

Vladimir Manić ima preko 20 godina iskustva u IT-u i telekomunikacijama i preko 15 godina iskustva u projektnom vođenju IT timova u složenim poslovnim  sistemima. Član je uglednih međunarodnih organizacija iz oblasti projektnog upravljanja i poslovne analize.

Na Elektronskom fakultetu Univerziteta u Nišu stekao je zvanje diplomiranog inženjera elektrotehnike za računarsku tehniku i informatiku, a potom je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Beogradu stekao zvanje magistra nauka poslovnog upravljanja. Poseduje sertifikat profesionalnog rukovodioca projekata (Project Management Professional – PMP) od 2007. godine.