Fondacija „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS) i Studentski parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu organizuju okrugli sto čija je tema „Sistem naziva internet domena u Srbiji: registracija i rešavanje sporova sa nosiocima žigova“. Skup će biti održan na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu, 10. aprila, sa početkom u 12 časova.

Tokom događaja okupljeni će imati prilike da se detaljno informišu o važnim pravnim aspektima procesa registracije naziva domena, rešavanju sporova između nosioca žiga i registranta domena, kao i uticaju regulative u oblasti zaštite podataka o ličnosti na pravila registracije domena.

Prof. dr Dušan Popović, redovni profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu i predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije, objasniće kako se registruju nazivi internet domena, a kako žig. Govoriće i o rešavanju sporova između nosilaca žigova i registranata naziva domena, uz osvrt na dosadašnju praksu.

Izlaganje doc. dr Marka Jovanovića ponudiće odgovor na pitanja kako izgleda jedan tipičan postupak rešavanja sporova povodom registracije naziva domena, ko je nadležan, kakav može biti tužbeni zahtev i u kom roku se spor rešava.

O pravnom okviru registracije naziva domena u Srbiji, kao i pravnim odnosima povodom registracije naziva domena govoriće Dejan Đukić, rukovodilac Sektora za opšte i pravne poslove RNIDS-a. Govoriće i o tome na koji način je GDPR  uticao na domensku industriju i domaća pravila registracije naziva domena.

Ulaz je slobodan uz prethodnu registraciju putem e-pošte: [email protected]