Studentski parlament Pravnog fakulteta Univerziteta u Nišu je 10. aprila bio domaćin okruglog stola „Sistem naziva internet domena u Srbiji: registracija i rešavanje sporova sa nosiocima žigova“, koji je organizovan u saradnji sa Fondacijom „Registar nacionalnog internet domena Srbije“ (RNIDS). Okupljeni u svečanoj sali Fakulteta, mahom pravnici, advokati i studenti prava, imali su prilike ne samo da se upoznaju sa konkretnim procedurama koje se primenjuju u vezi sa žigovima i domenima, već i da postave pitanja i učestvuju u diskusiji što su prisutni rado iskoristili.
Prof. dr Dušan Popović, predsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije, razmotrio je pojmove žiga i domena, obrazložio sisteme registracije žigova i napravio paralelu sa sistemima registracije domena. Okupljenima je pojasnio razliku između generičkih i nacionalnih domena, posledično govorio je i o tome kako se rešavaju sporovi povodom naziva domena globalno, a kako lokalno. Prof. dr Popović je naveo najznačajnije primere sporova koji su vođeni pred WIPO (World Intellectual Property Organization), a izdvojio je i najzanimljivije primere iz domaće prakse koji se tiču sporenja povodom .СРБ i .RS domena.
Doc. dr Marko Jovanović, potpredsednik Komisije za rešavanje sporova povodom registracije naziva nacionalnih internet domena Srbije, objasnio je kako izgleda sam postupak pred Komisijom. Okupljeni su saznali koji su uslovi za pokretanje postupka, kako izgleda procedura odlučivanja Komisije, šta se dešava odnosno koje se mere preduzimaju nakon što Komisija donese odluku.
Pravni okvir registracije .RS i .СРБ domena, pravni položaj registranta, podaci od značaja za registraciju domena i uslovi koji se primenjuju na rad ovlašćenih registara bile su centralne teme izlaganja Dejana Đukića, rukovodioca Sektora za opšte i pravne poslove RNIDS-a. Pored toga, govorio je i o izmenama pravila i politika registracije domena usled promene regulative u oblasti zaštite podataka o ličnosti.
Ovaj okrugli sto je jedan u nizu sličnih događaja koje RNIDS organizuje sa pravnim fakultetima širom Srbije sa ciljem da teme i pravne aspekte koji se tiču naziva domena približi budućim pravnicima i postdiplomcima koji će se u perspektivi baviti tom materijom, kao i svim zainteresovanim profesionalcima kojima su ovakva znanja potrebna.