Poslovni sajam „Nauka za privredu“ organizuje se prvi put na Novosadskom sajmu 4. i 5. decembra, a Centar za promociju nauke će organizaciono podržati nastup Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja 
 
U Novom Sadu se 4. i 5. decembra po prvi put održava poslovni sajam „Nauka za privredu“. Ovom prilikom, Centar za promociju nauke organizaciono će podržati nastup Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (MPNTR) i predstaviti svoje aktivnosti na štandu Ministarstva.
Organizacija sajma „Nauka za privredu“ inspirisana je potrebom za snažnijim povezivanjem nauke sa privredom i mogućnostima koje studenti i naučnici imaju u istraživačkom radu, kao i traženju budućih zanimanja i zaposlenja.
Ova manifestacija za cilj ima intenzivnije povezivanje preduzeća i naučnoistraživačkih organizacija – ukrštanjem baza podataka Razvojne agencije, Novosadskog sajma i Privredne komore, došlo se do spiska od preko dve hiljade preduzeća i lokalnih samouprava koje bi mogle da uključe rezultate naučnih istraživanja i naučnike u svoje delatnosti.
Potencijal za saradnju nauke i privrede biće predstavljen na štandovima univerziteta i fakulteta, gde će se predstavnici kompanija upoznati sa mogućnostima saradnje u oblastima građevinarstva i geodezije, arhitekture i urbanizma, saobraćaja, grafičkog inženjerstva i dizajna, računarstva i automatike, proizvodnog mašinstva, energetike, elektronike i telekomunikacija, industrijskog inženjerstva i menadžmenta, medicine, ekonomije, primenjene statistike, medicinsko-farmaceutskih istraživanja, aktivnostima u oblastima nizijskog šumarstva i životne sredine i ostalim oblastima koje se istražuju na Novosadskom univerzitetu.
Pored Centra za promociju nauke, na štandu MPNTR svoj program i aktivnosti predstaviće i Fond za inovacionu delatnost, Naučno-tehnološki park Beograd i projekat „BeOpen“ čiji koordinator je Univerzitet u Novom Sadu.
Osim klasičnih sajamskih aktivnosti, tokom Sajma se organizuju i okrugli sto „Nauka za privredu“, kao i brojni sastanci predstavnika naučne i poslovne zajednice.
Istražite više o programu Sajma “Nauka za privredu”: http://naukazaprivredu.talkb2b.net/page/2/Program
Istražite više o Fondu za inovacionu delatnost:
Istražite više o Naučno-tehnološkom parku: https://www.ntpark.rs/
Istražite više o projektu „BeOpen“: https://www.uns.ac.rs/index.php/vesti-2/2668-be-open