Prema rezultatima istraživanja koje su sprovele kompanije Kaspersky Lab i B2B International, DDoS napad na onlajn resurse kompanije može da prouzrokuje značajne gubitke – pri čemu prosečna cifra varira između 52 i 400 hiljada američkih dolara, u zavisnosti od veličine kompanije. Mnogim organizacijama ovi gubici predstavljaju ozbiljan udarac u finansijskom smilsu,  a prekid pristupa onlajn resursima koji su neophodni partnerima i korisnicima, mogu naštetiti reputaciji kompanije.   

Ukupna šteta obuhvata i  brojne probleme sa kojima se kompanija suočava nakon DDoS napada. Prema reultatima ovog istraživanja, 61 odsto žrtava DDoS napada privremeno su izgubile pristup ključnim  poslovnim informacijama; 38 odsto kompanija nije bilo u mogućnosti da obavljaju  osnovne poslovne aktivnosti; 33 odsto ispitanika je izgubilo poslovne prilike i kontakte. Pored toga, među 29 odsto DDoS incidenata, uspešan napad je imao negativan uticaj na kreditni rejting kompanije, dok je u 26 odsto slučajeva napad uticao na povećanje premija osiguranja.Pri računanju konačnog iznosa , stručnjaci su uračunali i troškove reparacije svih posledica ovih incidenata. Na primer, 65 odsto kompanija se konsultovalo sa stručnjacima za IT bezbednost, 49 odsto kompanija je platilo za poboljšanje njihove IT infrastrukture, 46 odsto žrtava je moralo da angažuje advokate, dok se njih 41 odsto obratilo menadžerima za procenu rizika. Ovo su samo neki od najzastupljenijih troškova. Vesti o DDoS napadima i remećenju poslovnih aktivnosti kompanija često postanu javne, što dodatno povećava rizik. Oko 38 odsto kompanija je pretrpelo  gubitak reputacije kao posledicu DDoS napada, a skoro svaka treća organizacija je morala da zatraži pomoć stručnjaka koji pružaju konsultantske usluge u vezi sa korporativnim imidžom.

Kaspersky DDos zaštita
Kaspersky DDos zaštita

„Uspešan DDoS napad može da napravi štetu na resursima koji su ključni  za poslovanje, što će imati ozbiljne posledice po kompaniju. Na primer, napadi na skandinavske banke koji su se dogodili početkom ove godine (konkretno, na finsku banku OP Pohjola Group) izazvali su prekid onlajn usluga na nekoliko dana, a takođe su poremetili i obrađivanje transakcija na kreditnim karticama, što je čest problem u ovakvim slučajevima. Zbog toga kompanije danas moraju da razmišljaju o zaštiti od DDoS napada kao važnom delu svog IT bezbednosnog plana. Ova zaštita je podjednako važna kao i zaštita od malvera, ciljanih napada, gubitaka informacija i sličnih incidenata”, izjavio je Jevgenij Vigovski (Eugene Vigovsky), direktor sektora za zaštitu od DDoS napada u kompaniji Kaspersky Lab.

 

Tehnologija kompanije Kaspersky Lab omogućava konstantan pristup onlajn resursima klijenata čak i tokom složenih, dugotrajnih i prethodno nezabeleženih DDoS napada. Program Kaspersky DDoS Protection prebacuje saobraćaj klijenata na centre za prečišćavanje kompanije Kaspersky Lab tokom trajanja napada, pri čemu biva uklanjen maliciozan sadržaj, a klijent dobija samo legitimne zahteve. Na ovaj način biva sprečeno  da infrastruktura i usluge budu preopterećeni lažnim zahtevima.