SAP

SAP SE  je danas objavio finansijske rezultate za četvrti kvartal i celu 2015. Godinu

 

SAP je u poslednjem kvartalu imao izuzetan period koji karakterišu ubrzan porast cloud usluga i dvocifren rast u svojoj osnovnoj / primarnoj poslovnoj delatnosti.

 

Na nivou cele godine, neoporezivi prihodi od clouda i softvera su porasli za 20 odsto. Nova cloud platforma, ključni je pokazatelj za uspeh prodaje u SAP cloud uslugama i pokazuje povećanje od 103 odsto na nivou cele godine to jest 883 miliona evra, i 75 odsto u poslednjm kvartalu, odnosno 344 milliona evra. Neoporezivi prihod u segemnru pretplaćenioh korisnika na cloud usluge i podršku iznosio je 2,30 milijarde evra. Neoporezia poslovna dobit iznosi 6,35 milijardi evra.

 

“Naš uspeh u 2015. godini pokazuje da je inovacioni ciklus S/4HANA uveliko u toku,” rekao je Bil Mekdermot, direktor kompanije SAP. “Sveobuhvatnost naše vizije cloud usluga je istakla poziciju SAP-a u odnosu na “stare tržišne igrače”. Vodimo u segmentima cloud usluga i softvera, vodimo i prema poslovnoj dobiti i verujemo da će SAP i u budućnosti nastaviti sa rastom profitabilnog poslovanja.”

 

“Izvanredni poslovnih rezultati u 2015.godini samo potvrđuju našu strategiju inovacija kroz osnovnu delatnost, cloud usluge i poslovne mreže, sa ciljem da našim korisnicima pomognemo  da postanu istinski digitalne kompanije”, izjavio je Luka Mucić, finansijski direktor kompanije SAP. “Transformisali smo našu kompaniju na taj način što smo postali fleksibilniji, pomerajući investicije sa aktivnosti koje ne predstavljaju našu primarnu delatnost, na segmente predviđene za strateški razvoj, što nam je obezbedilo veliki prostor za razvoj na tržištu. Istovremeno, to nam je i jasan put za budućnost, što se ogleda i u porastu ambicija za period do 2017. godine.”

 

PREGLED POSLOVNIH REZULTATA U ČETVRTOM KVARTALU 2015

 

SAP S/4HANA Adoption Soars, više od udvostručenja u Q4 2015

 

SAP S/4HANA je sledeća genracija poslovnog modela i “suština” oko koje će kompanije organizovati svoje poslovne procese u realnom vremenu i integrisati svoje poslovanje i svoj eksterni ekosistem u uspešne rezultate. Adaptirana SAP S/4HANA za potrebe korisnika je dovela do snažnog povećanja korisnika, pa ih je do kraja 2015. bilo 2700 u svim regionima i industrijama što predstavlja dvostruko uvećanje u četvrtom kvartalu. S/4HANA je dovela do toga da je najrazličitiji korisnici počnu da primenjuju tj. da primenjuju nas inovativni portfolio.

 

 

 

 

Regionalni rezultati – dvocifren rast u segmentima Cloud usluga i softvera

 

SAP je u EMEA regionu postigao izuzetan uspeh u poslednjem kvartalu, sa povećanjem od 11 odsto u neoporeziovim prihodima od clouda i softvera, uključujući i jake dvocifrene rezultate  za softver u Nemačkoj i Rusiji. Neoporezivi prihodi od pretplatnika na cloud usluge i podršku su u EMEA regionu porasle za čak 53%, sa takođe veoma jakim dvocifrenim rastom u novoj cloud ponudi.

 

Region Amerike imao je stabilan dvocifren porast u neoporezivim prihodima od clouda i softvera, dostigavši 27 odsto, uključujući i jake poslovne rezultate u segmentu softvera u SAD. U makroekonomskoj sredini koja je dalje nestabilna, Brazil se oporavlja kroz dvocifren prihod od softvera.

 

U regionu (Severne i Južne) Amerike, neoporezivi prihodi od prtplaćenih korisnika na cloud usluge i podršku porasli su za 89 odsto.

 

Region APJ ponovo ima jak dvocifren rast u četvrtom kvartalu za cloud i softwer, sa porastom od 18 odsto, uključujući I jak dvocifren porast neoporezivih prihoda od softvera u Australiji i Indiji. Neoporezivi prihodi od pretplatnika na cloud usliuge i podrške u APJ porasli su za 55 odsto.

 

 

POSLOVNI PREGLED ZA 2016. GODINU

 

Kompanija predviđa sledeće rezultate za 2016. godinu:

 

  • Bazirano na konstantnom rastu u segmentu clouda, kompanija SAP očekuje da će do kraja 2016 neoporezivi prihod za pretplatnike na cloud usluge i podršku biti između 2.95 – 3.05 milijardi evra. Ukoliko se ovo predviđanje obistini, biće to porast od 33% u odnosu na 2015.
  • Kompanija očekuje da će ukupni neoporezivi prihod u 2016 od clouda i softvera porasti za 6% – 8% u odnosu na 2015..
  • Takođe kompanija očekuje da će u 2016 neoporezivi profit od operacija biti između 6.4 i 6.7 milijardi evra (2015: 6.35 bmilijardi evra).

 

 

SREDNJEROČNA PREDVIĐANJA

Gledajući rezultate u 2015. i predviđanja za 2016. SAP je podigao ambicije za 2017.

 

Pod pretpostavkom stabilnog okruženje kompanija predviđa da će neoporezivi prihodi od pretplatnika na cloud usluge i podrške biti u rasponu od 3.8 – € 4.0 milijarde evra u 2017. Očekuje se da ukupni neoporezivi prihodi u 2017. biudu u rasponu od 23,0 – 23,5 milijardi evra. Kompanija očekuje da će u 2017 neoporezivi opertivni profit biti u rasponu od 6.7 – 7.0 milijardi evra.

SAP-nastavlja sa predviđanjem da će poslovanje u cloudu nastaviti brzo da se razvija. S obzirom na trenutne softver licence SAP očekuje da će ukupni prihodi od pretplatnika na cloud usluge i podrške podršku i prihodi od softvera biti u rasponu od 63 – 65% od ukupnog prihoda u 2017.