SAP

Kompanija SAP SE i SAP University Alliances program su na Svetskom kongresu mobilne telefonije u Barseloni objavili globalno pokretanje SAP edukativne mreže za digitalnu transformaciju (SAP Education Network for Digital Transformation), inicijative koja angažuje i priprema profesionalce iz srednjeg menadžmenta da vode svoje kompanije i trasformišu ih u digitalna preduzeća. Ova inicijativa je otpočeta u saradnji sa edukativnim institucijama i partnerima.

„SAP edukativna mreža za digitalnu transformaciju omogućava poslovnim liderima, IT menadžerima, IT ekspertima i krajnjim korisnicima u SAP ekosistemu da udruže veštine koje su neophodne za uspešnu digitalnu transformaciju”, rekao je dr. Bernd Velc, izvršni potpredsednik i direktor Scale, Enablement & Transformation sektora u kompaniji SAP SE.

Ključni deo SAP edukativne mreže za digitalnu transformaciju je Akademija za digitalnu transformaciju (Digital Transformation Academy), koja poslovnim liderima i IT profesionalcima daje osnovu za učenje i mogućnost za saradnju sa stručnjacima kako bi izgradili veštine za svoje digitalno putovanje. Digital Transformation Academy omogućava da se na lak način dođe do sadržaja, kao i da se prisustvuje događajima koje organizuje kompanija SAP, na tradicionalan način ili kroz digitalne platforme kao što su SAP Learning Hub, openSAP i Thought Leaders courses, kao i kroz univerzitete. Ponuda obuhvata saradnju sa univerzitetima kao što je Haas School of Business at University of California, Berkeley, od modela učenja do inovativnih radionica. Leadership in Digital Transformation je primer kursa koji omogućava sticanje odmah primenjivog znanja i za IT i za poslovne ljude o tome kako digitalna transformacija menja način na koji kompanije kreiraju vrednost, komunikaciju sa korisnicima i poslovnim partnerima i kako da ostanu konkurentni na razvijenim, ali i tržištima u razvoju.

SAP edukativna mreža za digitalnu transformaciju sarađuje sa SAP University Alliances programom, koji obuhvata mrežu od preko 2.650 edukativnih institucija u 90 zemalja, i primenjuje znanja kako kompanije SAP, tako i njenih partnera. Edukacija o digitalnoj transformaciji namenjena srednjem menadžmentu i IT profesionalcima, uključuje i saradnju sa mrežom RocketSpace i putovanje u inkubatore u Silikonskoj dolini. Dodatno, ova mreža omogućava polaznicima da razmene znanja i iskustva, kao i najbolje prakse kako bi što uspešnije prošli put sopstvene digitalne transformacije.

Druga važna komponenta SAP edukativne mreže za digitalnu transformaciju je inovacija sa mladim talentima kroz projekte u sledećoj generaciji SAP konsalting programa (SAP Next-Gen Consulting). Primeri su prikazani na Svetskom kongresu mobilne telefonije sa studentima sa vodećih univerziteta u Barseloni i širom sveta koji su se takmičili na SAP InnoJam događaju „Run Simple in a Digital World with 5G“ koji je održan pre samog Kongresa na univerzitetu Universidad Autónoma de Barcelona. Takođe, studenti instituta Hasso Plattner Institute su prikazali inovativna rešenja u sesijama kao što su „Passwords Are Obsolete – Automatic User Authentication Through Wearables and Mobile Devices“.

SAP Next-Gen Consulting će takođe biti osnova za Big Data i izazove u oblasti zdravstva na SAP ITU Young Innovators Competition, koje će omogućiti preduzetnicima širom sveta da svoje inovativne ideje ostvare pomoću tehnologija kompanije SAP, uključujući i SAP HANA® Cloud Platform kao i SAP rešenja za analitiku, kao bi mogli da razviju koncept i prototip rešenja za izazove u realnom svetu u oblastima Big Data i zdravstva.