Kompanija IBM je ove godine organizovala „IBM Corporate Service Corps“ misiju u Srbiji.  Ove godine, 11 stručnjaka kompanije IBM koji dolaze iz pet različitih država (SAD, Indija, Filipini, Argentina i Singapur) sarađivalo je tokom mesec dana sa tri nevladine organizacije u Beogradu. Zajedno su sarađivali na privlačenju stranih investicija, podsticanju razvoja IT sektora i razvoja strategije i unapređenju poslovnog okruženja.

 

Jedna od tih nevladinih organizacija bio je i Impakt Hab Beograd. Fokus angažmana kompanije IBM obuhvatio je kreiranje dijagrama procesnog menadžmenta za „Mapu razvoja poduhvata“ (Venture Growth Map). Tim IBM-a pružio je podršku u obezbeđivanju efikasnog instrumenta za kratkoročne i dugoročne aktivnosti preduzeća koja posluju pri Impakt Habu.

 

Gaia Montelatici, koosnivačica Impakt Hab Beograda, podelila je svoja iskustva u vezi sa učešćem u IBM Corporate Service Corps programu:

“Ovom saradnjom smo postigli mnogo više od dogovorenih rezultata. Zaista, svi smo sa divljenjem pratili rad IBM eksperata, koji su strpljivo i dosledno struktuirali okvir sa kodifikovanim kombinacijama indikatora zasnovanim na kriterijumima, parametrima, fazama i KPI metrikom. Mi smo eksperte kompanije IBM doživeli kao lične i profesionalne trenere. Kao što je naš kolega Nenad rekao oni su nam pomogli da bolje razumemo suštinu onoga što radimo sa našim „Mapama razvoja poduhvata“ u Impakt Habu, ali i da ih bolje objasnimo drugima”.

Program IBM Corporate Service Corps pokrenut je 2008. godine sa ciljem da okupi najbolje stručnjake kompanije IBM koji će, bez nadoknade, raditi na rešavanju problema u različitim poslovnim, vladinim i nevladinim organizacijama u zemljama u razvoju. Fokus ovog programa je na oblasti u kojima se prepliću poslovni sektor, tehnologije i potrebe društva.