SberBiz Online Mobilna aplikacija

Časopis „Global Finance” proglasio je Sberbanku za najinovativniju digitalnu banku u kategoriji komercijalnih banaka u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Ovo priznanje pokazuje u kojoj meri finansijske organizacije aktivno koriste savremenu tehnologiju prilikom pružanja usluga klijentima.

Takođe, Sberbanka je pobednik i u kategoriji „Najbolja banka u marketingu i pružanju usluga putem društvenih medija”, koja nagrađuje najinovativnije i najefikasnije projekte u oblasti digitalnih komunikacija. Pored toga, Sberbanka je po četvrti put proglašena pobednikom u kategoriji „Najbolje SMS bankarstvo“, koja procenjuje funkcionalnost i pogodnost bankarskih usluga pruženih putem SMS-a.

Prilikom određivanja dobitnika nagrada uzeti su u obzir kako objektivni tako i subjektivni kriterijumi. Objektivni se odnose na metode privlačenja i porast broja digitalnih klijenata, obim ponude proizvoda, kao i razvoj novih oblasti poslovnih i inovativnih usluga. U subjektivne kriterijume spadaju mišljenja analitičara, bankarskih konsultanata i drugih učesnika u međunarodnoj bankarskoj industriji. Dobitnici su izabrani u više od 150 zemalja od Afrike, Azije i Pacifika, preko Centralne, Istočne i Zapadne Evrope, kao i Latinske Amerike, Severne Amerike i Bliskog Istoka.

Početkom ovog meseca, časopis „Global Finance” proglasio je Sberbank digitalno rešenje za korporativno bankarstvo najboljim u Rusiji. Takođe, Sberbanka je prva po rezultatima u još tri kategorije usluga namenjenih korporativnim klijentima u Centralnoj i Istočnoj Evropi: „Najbolje usluge na portalu“, „Najbolje integrisan korporativni sajt“ i „Najinovativnija digitalna banka“.