SES TV

Kompanija SES i CANAL+ su proširili svoje partnerstvo sa dugoročnim sporazumom o uplink uslugama za Pay-TV asortiman kanala francuskog televizijskog kanala CANAL+ na 19,2 stepena istočno. Novi sporazum uključuje usluge koje pružaju dva teleporta u Becdorfu u Luksemburgu i, od 2023. godine, u Minhenu u Nemačkoj, potvrđujući značaj i zajedničke vrednosti pružanja nenadmašnog i neprekidnog iskustva gledanja CANAL+ pretplatnicima.

Trenutni sporazum o satelitskom kapacitetu između kompanija SES i CANAL+ podrazumeva premium sadržaj koji sateliti kompanije SES obezbeđuju za više od 10 miliona pretplatnika širom Evrope i Afrike do kraja decenije. SES i CANAL+ su partneri od 1995. godine. CANAL+ koristi transpondere na tri orbitalne pozicije: 19, 2 stepena istočno, 23,5 stepeni istočno i 22 stepena zapadno.

„CANAL+ je ponosan na obezbeđivanje primarnog sadržaja i video iskustava najboljeg kvaliteta svojim pretplatnicima širom sveta. Proširenjem našeg partnerstva sa kompanijom SES na zemaljske usluge, osiguravamo da dolazimo do najšire moguće publike na najpouzdaniji način,” rekao je Philippe Rivas, tehnički direktor za distribuciju u kompaniji CANAL+ Group.

“The combination of SES’s ground and satellite network services provide the most powerful, most resilient and the most far-reaching content distribution network in the world. We’re delighted that one of our longest-standing partners, CANAL+, has continued to put trust in our unmatched capability to broadcast SD, HD and UHD content to their subscribers,” said Deepak Mathur, Executive Vice President of Global Video Sales at SES.

„Kombinacija zemaljskih i satelitskih mrežnih usluga kompanije SES obezbeđuje najmoćniju, najotporniju i najdalekosežniju mrežu za distribuciju sadržaja na svetu. Oduševljeni smo što je jedan od naših najdugoročnijih partnera, CANAL+, nastavio da ima poverenje u našu neprikosnovenu sposobnost da emitujemo SD, HD i UHD sadržaj njihovim pretplatnicima,” rekao je Deepak Mathur, izvršni potpredsednik prodaje globalnih video zapisa u kompaniji SES.