SES

Kompanija SES danas je objavila da se broj domaćinstava koja poseduju TV do kojih doseže direktno ili indirektno putem satelita povećao za 12 miliona, do ukupnog broja od 367 miliona u 2019. godini. Zaključci godišnjeg istraživanja tržišta Satellite Monitor još jednom potvrđuju poziciju kompanije SES kao vodećeg svetskog distributera video sadržaja putem satelita i pokazuje značaj uloge koju sateliti nastavljaju da imaju kada je reč o dosezanju najbrojnije moguće publike na globalnom nivou.

Preko 150 miliona domaćinstava u SES sistemu

Veliki deo ovog uvećanja za 12 miliona TV domaćinstava zahvalnost duguje vodećoj infrastrukturi TV prijemnika – satelitskih i kablovskih – koja je u 2019. godini porasla za 9 miliona, na 153 miliona i 149 miliona domova. IPTV i zemaljska televizija porasli su za kombinovanih 3 miliona, na 43 miliona i 21 milion domova.

Istraživanje Satellite Monitor je takođe pokazalo da se tehnički doseg kompanije SES povećao širom nekoliko različitih kontinenata, uključujući Evropu, Afriku, azijsko-pacifički region (APAC) i Latinsku Ameriku. Evropa nastavlja da bude glavno tržište za kompaniju SES, sa 168 miliona domaćinstava koje uslužuje flota kompanije SES, što je uvećanje za million u odnosu na 2018. godinu, a prati je Severna Amerika sa 69 miliona.

SES TV

Lansiran novi satelit – SES 14

U Latinskoj Americi kompanija SES je “osvojila” publiku od 42 miliona domaćinstava, što je značajan pomak u odnosu na 34 miliona domaćinstava iz 2018. godine, delimično zahvaljujući lansiranju novog satelita – SES 14 – koji podstiče IPTV i kablovski rast u regionu. Takođe, ove godine je kompanija SES prvi put prikupila podatke iz Indonezije i sa Filipina. Ukupno, kompanija SES uslužuje 39 miliona domaćinstava sa DTH feed-ovima u azijsko-pacifičkom regionu.

Istraživanjem je takođe otkriveno da kompanija SES obezbeđuje digitalnu televiziju za 13 miliona domaćinstava na Bliskom istoku i 35 miliona domova u Africi. Sve zajedno, kompanija SES je uvidela kombinovani rast od skoro 5 miliona domaćinstava širom azijsko-pacifičkog regiona i Afrike.

Trend prelaska na digitalnu televiziju

Istraživanje televizijskog tržišta kompanije SES osvetljava nekoliko ključnih trendova koji stoje iza relevantnosti satelitskih prenosa, uključujući prelazak sa analogne na digitalnu televiziju i uspon HD prenosa. Krajnji potrošači u Gani i Nigeriji biraju satelitsku televiziju usled njenih boljih i besplatnih ponuda umesto kupovine novog hardvera i prelaska na digitalnu zemaljsku televiziju.

Istraživanje Satellite Monitor takođe je pokazalo da su HD prenosi u usponu u Evropi, sa 167 miliona TV domaćinstava, što je porast od 5 miliona u odnosu na 2018. godinu. Sateliti i dalje ostaju prvobitan izbor infrastrukture kada je reč o HD emitovanju sadržaja, naglašavajući time ključnu vrednost satelitskog emitovanja kao pouzdanog i povoljnog načina za distribuciju video sadržaja velikom broju ljudi.

“Emiterima i TV operaterima potrebni su pouzdani podaci pre nego što donesu odluku da zakorače na nova tržišta. Više od 25 godina, kompanija SES je jedini pružalac satelitskih usluga na svetu koji redovno i temeljno nadgleda industriju u tačno određenim zemljama i prepoznaje ključne trendove zahvaljujući čemu klijentima pomažemo da uspeju u svom poslovanju i prošire svoj doseg,” istakao je Ferdinand Kejser (Ferdinand Kayser), generalni direktor kompanije SES Video. “Rezultat našeg godišnjeg istraživanja tržišta Satellite Monitor ukazuje na to da satelit nastavlja da bude najoptimalnija infrastruktura za distribuciju slike visokog kvaliteta, i da se uprkos promenama u potrošaćkim navikama, ljudi i dalje izrazito oslanjaju na linearnu televiziju i dopunjuju je sa OTT sadržajem.”

Prvi put predstavljeno 1994. godine, godišnje istraživanje Satellite Monitor otkriva detalje tehničkog dosega kompanije SES i vredne uvide u tržište video sadržaja i svetske trendove. Istraživanje predstavlja značajan alat za klijente kompanije SES, vodeće emitere i vlasnike sadržaja.