Procenjuje se da će se broj stanovnika u Beogradu u narednih 15 godina povećati za 250.000 stanovnika, a te promene dodatno će vršiti uticaj na potrebe daljeg unapređenja infrastrukture, uz neophodne investicije u oblasti saobraćajne mreže, energetike i zgradarstva. „Alat za pametno funkcionisanje grada“ (engl. City Performance Tool, skraćeno CyPT) za Grad Beograd – Tehnologijom ka održivoj budućnosti, predstavlja donaciju Siemens-a Gradu Beogradu.

CyPT je razvijen sa ciljem da pomogne gradovima da identifikuju tehnologije iz energetskog, građevinskog i saobraćajnog sektora koje mogu doprineti smanjenju emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte, unaprediti kvalitet vazduha i kreirati nova radna mesta u lokalnoj privredi. Konferenciji predstavljanja Studije CyPT u Starom dvoru, prisustvovali su prof. dr Zoran Radojičić, gradonačelnik Beograda, Udo Ajhlinger, generalni direktor Siemens d.o.o. Beograd i Tiago Barreira, direktor za IT aplikacije za gradove, Siemens-ov globalni stručni centar za gradove u Londonu, Siemens UK, kao i predstavnici glavnog grada i menadžment kompanije Siemens u Srbiji.

„Beograd se raste ubrzanim tokom i za nas je značajno da nastavimo da razvijamo grad u pravcu zelenog i pametnog grada. Cilj Beograda je da se kandiduje za zelenu prestonicu Evrope. Narednih decenija očekuju nas veliki izazovi, još veći priliv stanovnika koji će uticati na potrebe infrastrukture grada. Upravo je to razlog da definišemo tehnologije koje će nam pomoći da ostvarimo ove ciljeve. Alat za pametno funcionisanje grada koji je Siemens donirao Beogradu simulira upotrebu različitih tehnologija i procenjuje uticaj na ekonomiju, ekologiju i na kvalitet života građana. Nadam se da ćemo u budućnosti nastaviti saradnju“, rekao je prof. dr Zoran Radojičić, gradonačelnik Grada Beograda.

„Grad Beograd i kompanija Siemens su u februaru 2016. godine potpisali Sporazum o poslovno tehničkoj saradnji, u okviru kojeg je ekspertima Grada Beograda omogućen uvid u najnovije tehnologije u oblastima infrastrukture na globalnom nivou. Rezultati primene alata za pametno funkcionisanje grada mogu biti od koristii Gradu prilikom oblikovanja strateškog ekološkog plana i procene neophodne tehnološke intervencije u cilju planiranja koraka ka značajnom smanjenju emisije štetnih materija. Sada će Beograd biti poput Beča, Kopenhagena, San Franciska, Vašingtona i drugih, jedna u nizu svetskih prestonica, koja koristi ovaj alat kao integralni deo planiranja svoje ekološke agende.“, izjavio je Udo Ajhlinger, generalni direktor kompanije Siemens d.o.o. Beograd.

Izračunato je da su potrebe u putničkom saobraćaju u Gradu Beogradu 2017. iznosile oko 7,157 miliona kilometara na godišnjem nivou, a očekuje se da će do 2033. povećati do 50 odsto.