Uspeh projekata digitalne transformacije usporen je strahom i rastućim troškovima izazvanim upadima u takozvane „prenosne podatke“ (data on the go).

Prema novom istraživanju kompanije Kaspersky Lab, zaštita podataka na cloudu i dalje predstavlja nove izazove za preduzeća, pri čemu su najskuplji incidenti sajber bezbednosti u proteklih 12 meseci upravo vezani za cloud okruženja i zaštitu podataka.

U pokušaju da omoguće digitalnu transformaciju bez kompromisa oko bezbednosti, preduzeća danas daju prioritet trošenju na IT bezbednost. Procenjeno je da preduzeća u 2018. alociraju i do 26 odsto svog budžeta za IT troškove na troškove sajber bebednosti, redefinišući time stratešku ulogu zaštite poslovnih podataka.

Troškovi upada u podatke porasli za trećinu

Stanje tržišta korporativne IT bezbednosti oslikava promenu u značaju uticaja sajber bezbednosti na krajnju zaradu preduzeća. S obzirom na to da posledice upada u podatke postaju sve skuplje i sve više razarajuće u poslednjih 12 meseci, preduzeća su se suočila sa uznemirujućom stvarnošću: za mala i srednja preduzeća, prosečan trošak upada je dostigao 120.000 dolara u 2018. godini, što predstavlja porast od 37 odsto u odnosu na trošak u 2017. godini (88.000 dolara). Za velika preduzeća, ovaj trošak se povećao za četvrtinu (24 odsto), pri čemu  prosečan finansijski uticaj upada sada dostiže i do 1,23 miliona dolara.

Najskuplji incidenti i rastuće brige u vezi sa „prenosnim podacima“

Ovi rastući troškovi predstavljaju brigu za preduzeća u današnjem talasu digitalne transformacije gde dolazi do sve veće upotrebe cloud infrastrukture, što je ilustrovano time da je 45 odsto velikih preduzeća i 35 odsto malih i srednjih preduzeća ili već povećalo ili planira da poveća upotrebu hibridnog clouda u narednih 12 meseci.

Međutim, ovaj porast „prenosnih podataka“ nosi sa sobom nova bezbednosna pitanja, s time da su najskuplji incidenti vezani za cloud okruženja i zaštitu podataka. Dva od tri najskuplja incidenta sajber bezbednosti koji pogađaju mala i srednja preduzeća danas su u vezi sa cloudom, pri čemu  incidenti koji se dešavaju na autsorsovanoj IT infrastrukturi  u proseku rezultuju gubitkom od 179.000 dolara. Takođe, zaštita podataka ostala je i dalje najveći prioritet za preduzeća: dok ih upadi u podatke koji su posledica ciljanih napada koštaju i do 1,64 miliona dolara, incidenti koji pogađaju autsorsovanu infrastrukturu su na bliskom drugom mestu, sa prosečnim gubitkom od 1,47 miliona dolara.

Trošenje na bezbednost u porastu, kako bi se suprotstavili napadima na cloud i održala transformacija

S obzirom na to da trošak IT incidenata u raste, preduzeća počinju da shvataju da moraju da prioritizuju trošenje na sajber bezbednost ako žele da njihovi projekti digitalne transformacije odigraju glatko i bezbedno. Ovo je ilustrovano rastom budžeta za IT bezbednost u 2018. godini, s time da možemo primetiti da preduzeća troše skoro trećinu  svog IT budžeta (8,9 miliona dolara) na sajber bezbednost. Zanimljiva je činjenica da uprkos tome što se tradicionalno smatraju najmanjim trošadžijama kada se radi o IT bezbednosti, veoma mala preduzeća (VSB) su povećala svoje trošenje sa 2.400 na 3.900 dolara u proteklih 12 meseci.

Jedan od ključnih razloga koji stoji iza ovog dodatnog ulaganja u IT bezbednost jeste povećana kompleksnost IT infrastrukture ( s obzirom na to da preduzeća sve više usvajaju cloud platforme), kao i želja da se poboljša nivo specijalizovane bezbednosne ekspertize.

Kombinacija ovih faktora pokazuje da predueća zaista uviđaju uticaj IT bezbednosti i ilustruje razmeru izazova sa kojima se ona suočavaju u svojoj borbi da ostanu bezbedna.

„Kako bi podržale dinamične poslovne promene i povećale efikasnost, kompanije usvajaju cloud servise i poslovnu mobilnost. Sajber bezbednost sada više nije samo još jedna stavka u računima za IT, već  je važno pitanje i poslovni prioritet za kompanije svih veličina, što je evidentno time da kompanije povećavaju svoje  budžete za IT bezbednost. Preduzeća očekuju da se njihova ulaganja isplate s obzirom na to da su ulozi o kojima se radi sve veći: pored tradicionalnih rizika sajber bezbednosti, mnoge kompanije danas moraju i da se suoče sa rastućim regulatornim pritiscima, primera radi“, rekao je Maxim Frolov, potpredsednik globalne prodaje u kompaniji Kaspersky Lab.