skype

Skajp prevodilac u stvarnom vremenu već je neko vreme u probnoj fazi, a sada svi Skajp korisnici mogu da ga isprobaju. Dostupan je u Windows Store i može da se koristi čim ga skinete.

Ideja je da se premoste jezične barijere i olakša komunikacija s prijateljima i saradnicima koji ne govore isti jezik, a zasad može da se koristiti za najrasprostarnije svetske jezike: engleski, italijanski, španski i kineski (mandarinski). Vi, na primer, pričate engleski, a vaš prijatelj iz Španije koji ne zna ni reč engleskog čuje sve što govorite na španskom. I obrnuto – sve što on govori na španskom, vi čujete na engleskom.

Osim podrške za četiri navedena jezika, Skajp prevodilac sada prevodi i tekstualne poruke, i to na 50 jezika. Korisnici mogu da unesu poruku na svom jeziku, a primalac će je pročitati na svom.

Krajnji cilj je da se osigura podrška za više od 300 miliona ljudi, koliko Skajp ima korisnika i da  im se pomogne da ostanu u kontaktu iako ne pričaju istim jezicima.