Agencija za kreativnu primenu digitalnih tehnologija u marketingu Homepage, predstavila je inovativnu Social media DOOH – uslugu kojom se objedinjuje najbolje iz  online i offline marketinga. Agencija Homepage plasira objave koristeći mogućnosti i prednosti digitalne tehnologije DOOH – mreže LED displey-a u Beogradu, kompanije multiVISION (deo DPC grupe).

DOOH (Digital out of home) je najnovija forma oglašavanja i prikazivanja promotivnih sadržaja na savremenim, digitalnim medijima u formi LED displeja, koji se nalaze na najatraktivnijim i najprometnijim lokacijama u Beogradu.

 homepage

Social media DOOH omogućava filtriranje i prikupljanje objava sa Instagram-a i Twitter-a, njihov odabir, automatsko kreiranje brendiranih objava u unapred dizajniranim formama fotografija  radi njihovog prikazivanja na LED displejima. Kontrola procesa je potpuna, a administrativni poslovi kao što je izrada “Deklaracije o oglasnoj poruci”, kreiranje arhive objava i potrebnih izveštaja su potpuno automatizovani.

Pošto se odabere i u sistem unese dizajn u kome će se objave prikazivati, one se po hashtag-ovima (#) koji su zanimljivi za klijenta, prikupljaju sa Instagram-a i Twitter-a, snimaju u bazi servisa i vrši se odabir onih koje će biti prikazane na displejima. Kada se jedna objava odabere za prikaz, sistem je automatski izdizajnira u formu dogovorenu sa klijentom, pri čemu je moguće prilagoditi prikaz fotografije i prelom teksta. Objava se sastoji od teksta i fotografije, nick-a osobe koja je autor objave, kao i oznake društvene mreže na kojoj je originalno objavljena.

U prilogu su simulacije korišćenja sistema na primeru tvita agencije Homepage.