Korišćenje UniDocs Business Box-a kompanije čini efikasnijim, proces odlučivanja bržim i pouzdanijim, a promene kontrolisanim. Noviteti u sistemu za integrisano upravljanje poslovanjem, poslovnim procesima, dokumentima i podacima, koji razvija „OSA Računarski inženjering“, predstavljeni su u Golf centru Sportske akademije Senjak.

Boris Damjanović, direktor razvoja „OSA Računarskog inženjeringa“, naglasio je da UniDocs Business Box može da se implementira u sve vrste preduzeća, bez obzira na njihovu veličinu, promet ili delatnost – od proizvodnih do onih koja pružaju usluge.

unidocs

„Sistem se lako uklapa u organizaciju i poštuje tok poslovnih procesa, deleći poslove na najefikasniji način. Svaki učesnik u procesu radi baš i samo ono što mu je posao, nadležnost i odgovornost. Podaci automatski ulaze u jedinstvenu bazu podataka i formiraju poslovne promene koje se klasifikuju na fleksibilan način“, istakao je Damjanović, dodajući da je ključ efikasnijeg poslovanja u budućnosti upravo u korišćenju objedinjenih softverskih rešenja.

Usavršena verzija UniDocs Business Box-a pomoći će menadžmentu kompanija koje su uvele ovaj sistem da odluke donose u najkraćem roku, zahvaljujući analizama koje program pravi na osnovu unetih parametara. U momentu implementiranja, troškovi rada sa dokumentacijom se smanjuju, ušteda vremena je vidljiva, a mogućnost da neki dokument bude izgubljen ne postoji.

Kako je UniDocs Business Box proizvod domaće softverske industrije, nije potrebno nikakvo prevođenje ili prilagođavanje domaćoj zakonskoj regulativi. Iako je osnovni jezik sistema srpski, on može potpuno normalno da funkcioniše i na drugim jezicima.

Trenutno na tržištu ne postoji sistem koji objedinjuje funkcionalnosti EPR i DMS sistema. Na globalnom tržištu ovakvih, objedinjenih rešenja, ima malo. Kompanija „OSA Računarski inženjering“ će uskoro omogućiti korišćenje ovog sistema kroz formu iznajmljivanja softvera na računarskoj infrastrukturi kupaca – kroz „cloud“.