ai

Kompanija SAS i Populacioni fond Ujedinjenih nacija (UNFPA) regionalna kancelarija za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju, udružuju snage kako bi radili na sprečavanju rodno zasnovanog nasilja, jednog od najčešćih kršenja ljudskih prava na svetu.

SAS, globalni lider u analitici, koristiće tehnologiju kako bi kreirao rešenja zasnovana na podacima, za sprečavanje nasilja. UNFPA će doprineti ekspertizom i iskustvom iz svog opsežnog terenskog rada na sprečavanju i odgovoru na rodno zasnovano nasilje, primenom međunarodnih standarda, uključujući poverljivost podataka i pristupe usmerene na ljudska prava. Inicijativa je pokrenuta tokom SAS sastanka „C klub“,  koji okuplja rukovodioce kompanija širom Centralne i Istočne Evrope, Bliskog Istoka, Afrike i Rusije. Oni su takođe pozvani da daju svoj doprinos programu.

„Veoma smo uzbuđeni zbog inicijative koja spaja analitiku SAS-a sa ekspertizom UNFPA, u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Nadamo se da ćemo putem partnerstva naći nove načine da koristimo podatke i analitiku kako bismo okončali jedno od najrasprostranjenijih kršenja ljudskih prava – nasilje kojem su izložene žene i devojke samo zbog svog pola“, rekla je Alana Armitaž, regionalna direktorka Populacionog fonda Ujedinjenih nacija za Istočnu Evropu i Centralnu Aziju.

Rodno zasnovano nasilje ne poznaje socijalne, ekonomske ili nacionalne granice. Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije, procenjuje se da je svaka treća žena (30%) doživela fizičko ili seksualno nasilje. Dalje, procenjuje se da je 17% žena u Srbiji doživelo nasilje od strane partnera.

Rodno zasnovano nasilje takođe ima nepovoljan ekonomski uticaj. Procenjeno je da bi troškovi prouzrokovani nasiljem nad ženama na globalnom nivou mogli da iznose oko 2% globalnog BDP-a. To je 1,5 biliona dolara, približno veličini ukupne privrede Kanade.

Rodno zasnovano nasilje ima ozbiljan fizički i psihološki uticaj, a većina incidenata gotovo nikada se ne prijavljuje policiji ili drugim institucijama. Prepoznavanje razmera problema i posedovanje kvalitetnih podataka prvi je korak ka njegovom rešavanju. Informacije koje se nalaze po različitim institucijama zahtevaju intenzivan manuelni rad koji uglavnom traje predugo, što je često uzrok kasne reakcije nadležnih institucija. Efikasnije, brže i sigurnije odlučivanje, sa potrebnim ljudskim resursima, može da ubrza prevenciju nasilja kako bi se rešili najteži slučajevi.

„Nasilje nad ženama nije nova tema za SAS. Blisko sarađujemo sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Španije i Jedinicom za rodno nasilje, gde se koristi napredna analitika i veštačka inteligencija u borbi protiv nasilja. To pokazuje da analitika može konkretno poboljšati život ljudi. Nadamo se da možemo sarađivati sa zainteresovanim stranama u regionu i pomoći u izgradnji sigurnijih društava“, kaže Šukri Dabagi, regionalni potpredsednik, SAS CEMEA.

SAS je posvećen kontinuiranom poboljšanju života građana putem inicijativa „Podaci za dobro“ omogućavajući najsavremenije tehnologije i podršku za analizu velike količine podataka. Automatizacijom procesa, tehnologija omogućava efikasan i koordinisan rad različitih institucija kao što su agencije za sprovođenje zakona, sudska tela i socijalne službe, doprinoseći izgradnji poverenja i stvaranju sigurnijih zajednica.