Srbija Kargo, državna transportna kompanija u Srbiji, od kompanije Siemens naručila je 8 Vectron MS lokomotiva. Multisistemske lokomotive će saobraćati na Koridoru 10, koji pokriva Austriju, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju i Bugarsku. Isporuka će se obavi u februaru i martu 2019. godine. Lokomotive imaju maksimalni učinak od 6,4 MW i dostižu maksimalnu brzinu od 160 km/h. Opremljene su neophodnim nacionalnim sistemima za kontrolu vozova, a posedovaće i evropski sistem za kontrolu vozova (ETCS). Biće proizvedene u fabrici kompanije Siemens u Minhenu, okrug Alah Untermencing, u Nemačkoj.

„Ova porudžbina predstavlja novo poglavlje u uspešnoj priči o našoj Vectron lokomotivi. Srbija Kargo ulaže u provereni proizvod koji se ističe svojim kvalitetom i izuzetnom pouzdanošću. Vectron, takođe, ispunjava zahteve za prekogranične operacije u Srednjoj i Istočnoj Evropi“, kaže Arnulf Volfram, izvršni direktor Mobility Divizije Siemens Austrija.

„Porudžbina multisistemskih lokomotiva označava važnu prekretnicu u našem programu koji ima za cilj širenje i modernizovanje flote lokomotiva. U isto vreme, Vectron je ključna komponenta u našoj strategiji za razvoj interoperabilnog železničkog teretnog transporta u Evropi. Nadamo se da ćemo, radeći sa kompanijom Siemens na ovom projektu, uspostaviti partnerstvo koje će odlučno podržati naše ambicije i  strategiju za teretni železnički saobraćaj“, ističe Dušan Garibović, izvršni direktor kompanije Srbija Kargo.

Vectron lokomotive trenutno su sertifikovane za saobraćanje u Austriji, Bugarskoj, Hrvatskoj, Češkoj Republici, Finskoj, Nemačkoj, Mađarskoj, Italiji, Holandiji, Norveškoj, Poljskoj, Rumuniji, Srbiji, Slovačkoj, Sloveniji, Švedskoj, Švajcarskoj i Turskoj. Vectron je izuzetno fleksibilna generacija lokomotiva koja ispunjava sadašnje i buduće evropske zahteve i transportne potrebe, smišljena tako da se može lako prilagoditi nizu konfiguracija specifičnih za određenu zemlju ili režim rada. Činjenica da je više od 700 Vectron lokomotiva, kupilo 37 klijenata u 15 zemalja i da je flota prešla 120 miliona kilometara opslužujući Evropljane u 18 zemalja, dokazuju da Vectron gradi nove puteve, a uskoro dolazi i u Srbiju.