Od 12. do 15. oktobra 2015. godine u Budimpešti održava se svetski sajam i forum “ITU Telecom World” koji predstavlja vodeću platformu za raspravu na visokom nivou, razmenu znanja i umrežavanje kao ključ uspeha i rasta globalne IKT zajednice.

Na poziv generalnog sekretara Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU), gospodina Hulina Džaoa, državna sekretarka u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija, Tatjana Matić, uzela je učešće na Ministarskom okruglom stolu koji se održava u okviru foruma. Tokom ministarstkog sastanka, razmatran i usaglašavan zajednički dokument “Budapest Call for Action”. Ovaj “poziv na akciju” predstavlja svojevrstan pokazatelj rešenosti, zajedničke posvećenosti ideji, i radu na podsticanju IKT preduzetništva.

Srbija na ITU Telecom World

U sklopu učešća na forumu Tatjana Matić se sastala sa direktorom Biroa za razvoj telekomunikacija u ITU, Brahimom Sanu. Gospodin Sanu preneo je državnoj sekretarki očekivanja da Srbija, kao i do sada, aktivno učestvuje u radu ITU i istakao izuzetnu dosadašnju saradnju. Matić je naglasila da se primeri dobre prakse i iskustva prezentovana na forumu mogu koristiti kao pozitivan primer jačanja i izgradnje IKT sektora i u Srbiji. Ona je ukazala na dosadašnje napore Srbije u ovoj oblasti i predočila aktivnosti ministarstva u izdvajanju finansijskih sredstva kako bi se adekvatno podstaklo domaće preduzetništvo.

Međunarodna unija za telekomunikacije, kao organizator događaja, ove godine je akcenat stavila na platformu koja se bavi pitanjem preduzetništva kroz razvoj malih i srednjih preduzeća u polju informaciono-komunikacionih tehnologija. Ovogodišnji “ITU Telecom World” povezao je uticajne aktere iz vlada i industrije sa početnicima i preduzetnicima u sektoru informaciono-komunikacionih tehnologija, u cilju proširenja prilika za partnerstva, investicije, zajedničke ideje i najbolje prakse.