Data security

Državni sekretar u Ministarstvu trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić, saopštila je na otvaranju konferencije IDC Adriatic Security Summit 2018, u Beogradu, da je Republika Srbija je prema indeksu razvoja nacionalne informacione bezbednosti na 10. mestu na listi od 69 zemalja koju je utvrdila The e-Governance Academy.

„Ovu poziciju Srbija je zauzela pre svega zahvaljujući visokim ocenama za borbu protiv sajber kriminala, kao i za regulativu u ovoj oblasti i zaštitu ključnih servisa“, istakla je Matić.

Srbija prva u regionu, deseta u svetu prema razvoju informacione bezbednosti

Ona je podsetila da je prošle godine Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju razvoja informacione bezbednosti, kojom su utvrđeni strateški prioriteti razvoja u ovoj oblasti.

„Ministarstvo nadležno za telekomunikacije započelo je i proceduru za usvajanje Akcionog plana za sprovođenje Strategije informacione bezbednosti. Utvrđene mere odnose se na bezbednost IKT sistema, informacionu bezbednost građana, borbu protiv visokotehnološkog kriminala, informacionu bezbednost Republike Srbije i međunarodnu saradnju“, rekla je državni sekretar najavivši za ovu godinu usvajanje izmena Zakona o informacionoj bezbednosti, kojima će se izvršiti potpuno usklađivanje sa evropskom Direktivom o mrežnoj i informacionoj bezbednosti.

Ona je navela i da je u martu ove godine potpisan Protokol o saradnji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija i RATEL-a u cilju razmene podataka o incidentima koji mogu da imaju značaj uticaj na narušavanje informacione bezbednosti IKT sistema od posebnog značaja, kao i da je krajem prošle godine sa Srpskom akademijom nauka i umetnosti, Ministarstvo potpisalo Protokol o saradnji koji uključuje i osnivanje Centra za zaštitu privatnosti i bezbednosti u digitalnom prostoru.

Srbija prva u regionu, deseta u svetu prema razvoju informacione bezbednosti

„Strategijom informacione bezbednosti predviđena je međunarodna saradnja u cilju razmene informacija, znanja i iskustva sa inostranom mrežom nacionalnih, profesionalnih i međunarodnih centara za prevenciju bezbednosnih rizika u IKT sistemima“, dodala je, navodeći da je na planu informacione bezbednosti uspostavljena saradnja sa američkom ambasadom u Beogradu, OEBS-om, Međunarodnom unijom za telekomunikacije, Akademijom za elektronsku upravu Republike Estonije, Diplo fondacijom, švajcarskim Dikef-om (DCAF).

„Tehnološki razvoj donosi i nove bezbednosne probleme, gde sajber napadi mogu bitno da ugroze poslovanje preduzeća, funkcionisanje državne infrastrukture i nacionalnu bezbednost, dok su pojedinci, a pre svega deca, sve više izloženi riziku od prevara, ucena i zlostavljanja putem interneta. Svesni rizika i otvoreni za digitalnu transformaciju, spremni smo za izazove koje donosi budućnost“, zaključila je državni sekretar.