S&T

Kao firma sa velikim iskustvom u finansijskoj industriji ali i razvoju softverskih rešenja – S&T je, na Technobank konferenciji, kao jedan od sponzora, predstavio sopstveno razvijeno rešenje za Supply Chain Financing (Factoring): S&T Falcon.

S&T Falcon platforma podržava sve vrste domaćeg i međunarodnog faktoringa: direktni (redovni) faktoring, faktoring sa pravom regresa kao i obrnuti faktoring. Više o S&T uslugama u bankarskom sektoru možete naći OVDE

Technobank je konferencija sa višedecenijskom tradicijom, koju odlikuju veliki broj posetilaca, poslednja inovativna rešenja renomiranih kompanija izlagača i stalni fokus na aktuelne teme iz oblasti informaciono komunikacionih tehnologija u bankarstvu, plaćanjima, finansijama i sigurnosti, a S&T je već tradicionalni aktivni učesnik na ovoj konferenciji.