startap

Postoje mnoge prepreke za početnike u svetu biznisa, a najčešće izazove predstavljaju kreiranje poslovnog plana, uspešno vođenje marketinga i efikasna komunikacija sa poslovnim partnerima i klijentima. Nemački informativni centar za migracije, stručno obrazovanje i karijeru – DIMAK, u saradnji sa partnerskim organizacijama, podržava mlada mala i mikro preduzeća koja su osnovali povratnici, potencijalni migranti, ali i ostali građani u riziku od siromaštva. Ove grupe stanovništva izuzetno su pogođene teškom ekonomskom situacijom u Srbiji i pandemijom korona virusa.

Podržana startap preduzeća su aktivna u poljoprivrednom, zanatskom i uslužnom sektoru. Od početka sprovođenja pomoći početkom 2021. godine odabrano je 50 malih i mikro preduzeća. Od njih je 45 već uspešno završilo program. DIMAK-ov partner, nevladina organizacija „Help”, prethodno je podržala ove startapove u samom osnivanju.

Nije iznenađenje da se, zbog promena nastalih tokom pandemije, većina obuhvaćenih preduzetnika borila da održi redovno poslovanje. Kako bi mogli da nastave sa aktivnostima uprkos pandemiji, tokom leta 2021. godine učesnici programa dobili su i tzv. Kovid-paket od DIMAK-a. Paketi su, između ostalog, sadržavali dezinfekciona sredstva i zaštitnu opremu, a za firme koje rade direktno sa klijentima i filtere za vazduh.

Saveti skrojeni po meri

Program obuka se sastojao od pet modula zahvaljujući kojima su polaznici bili u prilici da prošire svoja znanja o tome kako voditi kompaniju. Obuhvaćeni su preduzetništvo, e-poslovanje, marketing, poslovna komunikacija i kultura, kao i inovacije.

Pored toga, o učesnicima su se individualno brinuli mentori. Na taj način zajedno su razvijane nove poslovne ideje. „Moj tim i ja koristimo svaku priliku da naučimo nove veštine“, kaže fizioterapeut Milan Vasić, jedan od učesnika. Rad sa njegovim mentorom pomogao mu je da bolje razume gde je trenutno pozicioniran na tržištu i da unapredi svoj marketing.

„Osnovni cilj ove inicijative je bila podrška po meri, koja je bila korisna na različite načine u zavisnosti od tipa kompanije. DIMAK radi sa iskusnim pružaocima usluga kako bi osigurao da saveti i mentorstvo budu individualno prilagođeni svakom od preduzetnika. Savetovanja su se odvijala uživo na licu mesta ili onlajn, a pružena je kako grupna, tako i individualna podrška“, kaže Valentina Đureta, projektna menadžerka u GIZ-u.

Spremniji za budućnost

Primeri nekih učesnika pokazuju šta se postiže podrškom. Milica Savić, jedna od polaznica, završila je obuku za razvoj poslovanja. Ona vodi farmu i prodaje maline. Kako bi dalje razvijala svoj posao, sada želi da nastavi školovanje i pohađa kurs računovodstva u organizaciji DIMAK-a.

Mentorska podrška za razvoj poslovanja pokazala je dečijoj fizioterapeutkinji Jeleni šta može da učini da unapredi rad u svojoj praksi. U budućnosti bi se prvenstveno fokusirala na pomoć deci i osobama sa autizmom.

Zahvaljujući podršci DIMAK-a i Help-a, učesnica Jasmina Kirik je uspela da unese pozitivne promene u voćarsku farmu koju vodi sa suprugom. Mogli su da kupe nove mašine koje olakšavaju rad. Njen muž takođe može da preuzima narudžbine od drugih farmera i tako zaradi dodatni novac. Jasmina se nada da će lakše pronaći dodatni posao van preduzeća uz informatičku obuku koju nudi DIMAK.

„Na kraju programa učesnici su dobili mini biznis-plan, odnosno preporuke koje su se direktno odnosile na njihovo preduzeće“, dodaje Đureta. „Time im je pružena podrška kako da krenu dalje u poslovanju, ali i odgovori na poslovne izazove sa kojima su se ranije susretali. Tako su dobili savete o tome gde i kako se prijaviti za dodatnu podršku, kako se organizovati u klastere, kako poboljšati svoje marketinške planove i doći do novih klijenata. Sveukupno, ovakva vrsta podrške je veoma dragocena, jer mala i mikro preduzeća nemaju često priliku da dobiju savete prilagođene njihovim potrebama“, rekla je Đureta.

DIMAK

DIMAK je deo šire inicijative pod nazivom „Povratak u nove šanse“, koju finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomski razvoj (BMZ), a u Srbiji sprovodi GIZ. „Povratak u nove šanse“ pruža podršku socijalnoj i ekonomskoj reintegraciji kako povratnika iz inostranstva, tako i lokalnom stanovništvu, posebno onima iz osetljivih grupa. Kao prva tačka za informisanje, savetovanje i pružanje konkretnih mera podrške DIMAK im predočava sve rizike neregularnih migracija i usmerava  na mogućnosti obrazovanja i zapošljavanja u Srbiji. Promocija zapošljavanja jedan je od strateških ciljeva DIMAK centra i podrazumeva individualno savetovanje i informisanje o mogućnostima stručnog obrazovanja, zapošljavanja i reintegracije, kao i obukama za pripremu radne biografije i prijavljivanje za posao. Partneri DIMAK-a su Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Nacionalna služba za zapošljavanje i Komesarijat za izbeglice i migracije.