Dvadeset studenata master studija za dizajn servisa Fakulteta za dizajn i arhitekturu iz Osla (AHO) provelo je pet dana u Beogradu na praksi u Telenoru Srbija. Pod mentorstvom Telenorovog ekspertskog tima, studenti su imali jedinstvenu priliku da doprinesu izabranim projektima kompanije i steknu praktična znanja u sve popularnijoj oblasti dizajna servisa širom sveta.

„Dizajn servisa (Service Design) je globalno sve aktuelnija metodologija razvoja proizvoda i usluga, koju primenjujemo i u Telenoru Srbija i kojom obezbeđujemo konstantno unapređenje korisničkog iskustva. Studenti iz AHO Univerziteta iz Osla upoznali su se tokom posete s našim načinom rada, dobili praktično iskustvo u primeni stečenih teorijskih znanja, a rezultat njihovog rada su nove, kreativne ideje koje će biti iskorišćene u daljem razvoju naših usluga”, kaže Igor Ivanović, menadžer Tima za dizajn iskustva sa proizvodima i sistemima Telenora Srbija.

telenor

Zajedno sa članovima dela Tima za dizajn iskustva sa proizvodima i sistemima Telenora, koji se bavi dizajnom korisničkog iskustva i procesa rada, studenti iz Norveške imali su priliku da rade na daljem razvoju mogućih koncepata unapređenja korisničkog iskustva u okviru tekućeg regionalnog projekta Telenora za Centralnu i Istočnu Evropu.

„Studenti dizajna servisa i usluga AHO Univerziteta čitav ovaj semestar blisko sarađuju s Telenorom, stiču znanja i razmenjuju iskustva. Imajući u vidu koliko je tim Srbije u proteklom periodu uradio u oblasti dizajna servisa, dolazak u Srbiju na praksu značajan je za studente jer stiču praktična iskustva iz industrije i imaju priliku da nauče da ta znanja integrišu u svoj  dizajn. Naš zadatak je bio da vizualizujemo različite mogućnosti novih proizvoda koji bi mogli biti od koristi krajnjim korisnicima. Studenti su vredno radili na realizaciji četiri koncepta za četiri nove usluge. Sa zadovoljstvom mogu da kažem da će konačan ishod biti korišćen u daljim procesima kompanije Telenor. Takođe, bili smo u prilici da razmenimo iskustva o dizajnu usluga, dizajnerima, ne-dizajnerima i izazovima koji su pred nama, što je od neprocenljivog značaja za nas“, kaže Natalia Lucia Agudelo Alvarez, mentor i gostujući profesor na Fakultetu za dizajn i arhitekturu iz Osla.