Kontrolno-merni centar „Beograd“ u Dobanovcima posetili su studenti Saobraćajnog fakulteta u Beogradu u okviru Ratelove akcije obrazovanje mladih stručnjaka u oblasti elektronskih komunikacija.

Studenti su upoznati sa aktivnostima zaposlenih u Kontrolno-mernom centru, a koje se odnose na kontrolu korišćenja radiofrekvencijskog spektra s fiksne lokacije i upotrebom daljinski upravljanih stanica. Studentima je prezentovano merno vozilo, kao i laboratorijska merenja korišćenjem signal generatora, analizatora spektra i ispitnih četvoropa. Studenti su upoznati i sa aktuelnm projektima RATEL-a, uporednim merenjem i analizom parametara kvaliteta u mrežama mobilne telefonije (Benchmarking mobilnih mreža), sistemom za kontinualno praćenje nivoa elektromagnetnog polja (EMF RATEL) i RATEL NetTest aplikacijom za merenje kvaliteta internet konekcije.

Ovakve posete se uspešno i u kontinuitetu obavljaju već 20 godina, a interesantno je napomenuti da su pojedini studenti Saobraćajanog fakulteta, koji su nekada dolazili u ovakve posete, sada zaposleni kao inženjeri u ovom Kontrolno-mernom centru.