Veritas security

Sutra se obeležava Dan privatnosti podataka o ličnosti osnovan sa ciljem da podigne svest o značaju zaštite ličnih podataka i da promoviše važnost privatnosti. Iz digitalne agencije Namics dodaju da je ovaj neformalni praznik, pre svega, edukativnog karaktera i da bi trebalo da skrene pažnju na način na koji se lični podaci koriste na internetu.

Filip Gort iz Namics-a objašnjava da su podaci o ličnosti sve informacije na osnovu kojih možemo identifikovati neko fizičko lice. To mogu biti ime i prezime, adresa, godine, matični broj, čak i lokacija i IP adresa.

„Razvoj tehnologije je mnogo promenio način na koji se odnosimo prema podacima o ličnosti i uticao je na našu percepciju privatnosti. Mnogo stvari delimo na društvenim mrežama, otkrivamo lokaciju mobilnog telefona, a da nismo dovoljno upoznati sa posledicama toga, niti smo svesni prava koja imamo kad je u pitanju zaštita podataka o ličnostiˮ, objašnjava Gort i dodaje da je upravo zbog toga Savet Evrope inicirao obeležavanje Dana privatnosti podataka o ličnosti.

Dan privatnosti podataka o ličnosti prvi put je obeležen 2006. godine, a od 2009. godine pod nazivom Dan zaštite podataka o ličnosti obeležava se i u vanevropskim državama. Tokom ovog dana, nacionalne vlade, parlamenti, tela za zaštitu podataka o ličnosti i drugi akteri organizuju niz različitih aktivnosti koje bi trebalo da edukuju ljude i podstaknu ih da vode više računa o ličnim podacima.

Filip Gort objašnjava koji su najjednostavniji koraci za zaštitu podataka o ličnosti: „Pre svega, treba razmišljati o stvarima koje delimo putem društvenih mreža. Mi često postavljamo različite podatke o tome gde putujemo, šta jedemo i sa kim se družimo i tako dajemo pristup velikom broju podataka koje kasnije mogu biti iskorišćeni na način koji nam se ne dopada. Zatim, uvek treba kreirati takozvane jake pasvorde i praviti različite lozinke za svaki nalog.ˮ

Gort je podsetio kako se pravi „jakˮ pasvord: „Trebalo bi izbegavati generičke reči i reči koje se lako pogađaju. Jaki pasvordi nastaju kao kombinacija slova i brojeva.ˮ

Digitalna agencija Namics se više od 20 godina bavi digitalnom transformacijom poslovanja, a od 2014. godine prisutna je i na tržištu Republike Srbije. Namics zapošljava oko 550 profesionalaca u Sent Galenu, Cirihu, Frankfurtu, Minhenu, Hamburgu i Beogradu, a ima timove za Java, .NET i Frontend programske jezike, Salesforce timove, kao i timove za mobilna rešenja, dizajn i QA. U novembru 2018. godine Namics se spojio sa Merkle-om, svetskim liderom za digitalna rešenja zasnovana na podacima, čime je postao deo Dentsu Aegis Network-a i omogućio softverskim inženjerima i dizajnerima da savladaju nove usko-specifične oblasti.