U anketi koju je sprovela kompanija Kaspersky Lab ustanovljeno je da se skoro tri četvrtine (73 odsto) kompanija oslanja na standardna bezbednosna rešenja kako bi zaštitilo svoja virtuelna okruženja, što može prouzrokovati slabije performanse i preveliko opterećenje sistema. Čak trećina kompanija (34 odsto) nije upoznata sa činjenicom da postoje specijalizovana bezbednosna rešenja.

Prema rezultatima ankete1, samo 27 odsto kompanija koristi bezbednosna rešenja koja su posebno prilagođena virtuelnim okruženjima. Od ovog broja, skoro polovina (48 odsto) koristi rešenja zasnovana na „agent“ pristupu. Specijalizovana rešenja „agentless“ i „light-agent“ i dalje nisu rasprostranjena i kompanije ih koriste u samo 35, odnosno 15 odsto slučajeva.

Prilikom korišćenja bezbednosnih rešenja za krajnje korisnike na virtuelnim uređajima mogu se javiti brojni problem. Na primer, skeniranje malvera i ažuriranje baza podataka na više uređaja istovremeno može negativno da se odrazi na kvalitet usluga, optereti infrastrukturu, pa čak i dovede do kvara uređaja.

Da bi se sprečila pojava ovakvih problema, potrebno je koristiti specijalizovana rešenja koja smanjuju opterećenje na svakom zaštićenom uređaju. Ovo podrazumeva prebacivanje najzahtevnijih komponenata rešenja, softvera za skeniranje i softvera za ažuriranje baza podataka, na poseban bezbednosni virtuelni uređaj (Security Virtual Appliance – SVA). Time se značajno smanjuje uticaj resursa na krajnje računare i sprečavaju se problematične situacije sa velikim opterećenjima kompletne infrastrukture kroz centralizovano sortiranje zadataka i optimizovano skeniranje.

Bezbednosno rešenje kompanije Kaspersky Lab, Kaspersky Security for Virtualization, dostupno je u dve verzije, „agentless“ i „light-agent“, i obezbeđuje pouzdanu zaštitu virtuelnog okruženja uz minimalan uticaj na sistemske resurse. Rešenje bez agenta (agentless) funkcioniše bez instaliranja softvera na uređaje koji su zaštićeni i radi isključivo pomoću alata VMware vShield.

Kaspersky Security for Virtualization | Light Agent, bezbednosno rešenje kompanije Kaspersky Lab, štiti od širokog spektra pretnji tako što integriše čitav set alata: zaštitni zid (firewall), mrežni antivirus, kontrolu aplikacija, kontrolu veb resursa i druge. Skeneri za malvere kao i baze podataka smešteni su na uređaj za virtuelnu bezbednost (SVA), a light agent je instaliran na preostale virtuelne uređaje, obezbeđujući na taj način pristup uređaju za virtuelnu bezbednost (SVA). Čak i ukoliko lokalni SVA uređaj ne funkcioniše, virtuelni uređaji neće ostati nezaštićeni: patentirana tehnologija kompanije Kaspersky Lab, Fault Tolerance, omogućuje da rešenja koriste bilo koji SVA koji se nalazi u okviru istog mrežnog segmenta.

Aleksandar Oniščenko (Alexander Onishchenko), menadžer proizvoda u kompaniji Kaspersky Lab izjavio je: „U poređenju sa tradicionalnom zaštitom za krajnje korisnike, specijalizovana rešenja mogu korisnicima da obezbede manju upotrebu resursa i poboljšane performanse, ali to nije jedina prednost. Velika prednost jeste lakoća upravljanja velikim instalacijama na verziji programa bez agenta (agentless), a kada je u pitanju obezbeđivanje okruženja virtuelne infrastrukture uređaja, light agent pristup predstavlja jedini način da se postignu visoke performanse bez ugrožavanja bezbednosti.“