U prošlosti, kompanije su računale na zaštitnu barijeru (firewall) za zaštitu svih svojih podataka na mreži. Timovi IT stručnjaka imali su kontrolu i uvid nad uređajima koje zaposleni koriste, aplikacijama, mestu na kome se nalaze podaci i tome ko im pristupa.

 

Ali i u toj oblasti se sve menja.

symantec

Osetljive poslovne informacije su danas sve više izložene riziku, van tradicionalnog zaštitnog zida kompanija u skladu sa sadašnjim hibridnim okruženjem, fizičkim, mobilnim i u oblaku. Podaci su sveprisutni a korisnici zahtevaju stalan pristup podacima bez obzira na to gde se nalaze.

 

“Tradicionalno, svi podaci su bili čuvani na mreži koja je imala definisane granice. Pa ipak, u današnjem svetu koji definišu računarstvo u oblaku i mobilne tehnologije, kompanije ne mogu da se oslone samo na ograđivanje mreže. Podaci se kreću izvan starih granica, a one su sada porozne” kaže viša menadžerka za plasman proizvoda u sektoru Kompanijska bezbednost u kompaniji Symantec Čeril Teng (Cheryl Tang).

 

Jesu li vaši korisnici zaista oni za koje se predstavljaju?

 

Korisnici danas pristupaju podacima često na svojim ličnim mobilnim uređajima i neodobrenim aplikacijama u oblaku. Organizacije se zbog toga suočavaju sa pitanjem da li ih osobe koje pristupaju podacima i koriste na pravi način?

 

Symantec prepoznaje izazove sa kojima se kompanije suočavaju u okruženju koje se velikom brzinom menja. Symantec Information Protection omogućava organizacijama bolji uvid i kontrolu nad mestima gde su podaci sačuvani.

 

Neke organizacije traže jedinstvena rešenja za sprečavanje gubitka podataka i upravljanje identitetom. Ova rešenja su često fokusirana i optimizovana samo za mobilne, ili samo za stacionarne uređaje – ili samo za upravljanje identitetom. Međutim, ova rešenja imaju ozbiljna ograničenja kada su u pitanju uvid, pristup i kontrola podataka, bez obzira gde se nalaze i ko im pristupa.

 

Ponovnim promišljanjem pitanja bezbednosti i usredsređivanjem na zaštitu informacija i identiteta, Symantec osnažuje kompanije moćnim i zgodnim rešenjem koje im pomaže u praćenju upotrebe podataka, u i van korporativne mreže, i koje ih štiti od zloupotreba i krađa.

 

Ključne prednosti korišćenja Symantec Information Protection su: zaštita podataka (u kompaniji, u pokretu i u oblaku), otkrivanje kršenja identiteta u realnom vremenu, automatska upozorenja na sumnjivo ponašanje korisnika, sposobnost identifikovanja osetljivih podataka, napredne metode provere identiteta i lak pristup podacima i aplikacijama.

 

Symantec Information Protection je sagrađen uz pomoć različitih rešenja: Symantec Data Loss Prevention (DLP), cybersecurity i Symantec User Authentication . Zato i ne čudi što Gartner, vodeća istraživačka i savetodavna IT kompanija već osmu godinu zaredom pozicionira Symantec kao lidera u oblasti Data Loss Prevention.