Tag: i da je problem privatnosti korisnika bilo najteže rešiti. Sajber napadači su uspeli nemoguće: oni su „stanjili“ zidove naših domova i kancelarija širom sveta