Tag: Kaslersky Lab

Najčešći izazovi su gubitak mreže, prekid konekcije i loše performanse usluga i aplikacija.