Tag: nego i napore ovih država da spreče pokušaje međusobnih napada. Sajber aktivnost tokom 2015. godine stručnjaci iz kompanije Kaspersky Lab opisali su kao „neuhvatljive“